ANA SAYFAYA GİT

1 / 20
 1. Aşağıdakilerden hangisi ailemizdeki görevlerimizden birisi değildir?
  A) Odamı toplamak
  B) Sofrayı hazırlamak
  C) Yemek yemek
   SEÇ
 2. Aşağıdakilerden hangisi ailede olmalıdır?
  A) kavga
  B) demokrasi
  C) öfke
   SEÇ
 3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Aile bireyleri arasında dayanışma vardır.
  B) Aile bireyleri birbirini sever ve sayar.
  C) Aile bireyleri birbirine destek olmaz.
   SEÇ
 4. Kan veya evlilik yolu ile birbirine bağlı olan kişilere ne denir?
  A) akraba
  B) komşu
  C) ulus
   SEÇ
 5. Hata yaptığımızda ne yapabiliriz?
  A) Aldırmayız.
  B) Özür dileriz.
  C) Kavga ederiz.
   SEÇ
 6. Hata yapan arkadaşlarımıza nasıl davranmalıyız?
  A) Hoşgörülü.
  B) Sabırsız.
  C) Saygısız.
   SEÇ
 7. Aşağıdakilerden hangisi olumlu bir duygudur?
  A) Kızgınlık
  B) Korku
  C) Sevinç
   SEÇ
 8. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
  A) Kızgın-sakin
  B) Sevinç-üzüntü
  C) Öfke-korku
   SEÇ
 9. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
  A) Öfke
  B) Sevinç
  C) Üzüntü
   SEÇ
 10. Aşağıdakilerden hangisi çevremizdeki insanlara karşı hissettiğimiz duygulardan birisi olmamalı?
  A) Kızgınlık
  B) Sevgi
  C) Hoşgörü
   SEÇ