1. 
A)
B)
C)
  1. “Her gün gaste okumalıyız.” Bu tümcede hangi sözcük yanlış yazılmıştır?
A) gün
B) gaste
C) her
  2. 
A)
B)
C)
  2. “Kirpit oyuncak değildir. ” Bu tümcede hangi sözcük yanlış yazılmıştır?
A) kirpit
B) oyuncak
C) değil
  3. 
A)
B)
C)
  3. “Dün ezzaneden ilaç aldık. ” Bu tümcede hangi sözcük yanlış yazılmıştır?
A) ezzane
B) ilaç
C) aldık
 4.
A)
B)
C)
  4. “Sipor yapan insan sağlıklı olur. ” Bu tümcede hangi sözcük yanlış yazılmıştır?
A) sipor
B) insan
C) sağlık
  5.
A)
B)
C)
  5. “Çok çalışgan olan kazandı. ” Bu tümcede hangi sözcük yanlış yazılmıştır?
A) kazandı
B) olan
C) çalışgan
  6.
A)
B)
C)
  6. “Pisiklete binerken dikkatli olmalıyız. ” Bu tümcede hangi sözcük yanlış yazılmıştır?
A) dikkatli
B) binerken
C) pisiklete
  7.
A)
B)
C)
  7. “Tiren buraya geliyor. ” Bu tümcede hangi sözcük yanlış yazılmıştır?
A) tiren
B) buraya
C) geliyor
  8.
A)
B)
C)
  8. “Önlüğümün dümesi koptu. ” Bu tümcede hangi sözcük yanlış yazılmıştır?
A) önlüğümün
B) koptu
C) dümesi
  9.
A)
B)
C)
  9. “Pazardan sovan aldık. ” Bu tümcede hangi sözcük yanlış yazılmıştır?
A) aldık
B) sovan
C) pazardan
  10. 
A)
B)
C)
10. “Tırafik kurallarına uymalıyız. ” Bu tümcede hangi sözcük yanlış yazılmıştır?
A) tırafik
B) kurallarına
C) uymalıyız

 

 Hazırlayan:  Hamit BİÇER

 
CEVAP ANAHTARI AÇ/KAPA