Çıkarma İşlemi 6

İkinci Sütundakileri Taşıyarak Birinci Sütundakilerle Eşleştiriniz.
YENİLE