Sayıları Tanıyalım 9

SEÇ Menüsünü Kullanarak Okunuşu verilen Sayıları Eşleştiriniz.
YENİLE
On Dokuz
On Dört
On Üç
On Altı
On
On Beş
On Sekiz
On Bir
On Yedi
On İki