Toplama İşlemi 9

Birinci sütundaki toplama işlemlerinin sonucunu ikinci sütundan taşıyarak eşleştiriniz.
YENİLE