İNTERAKTİF TESTLER


1.
A)
B)
C)
1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “ pot kırmak” deyimini açıklar?
A. Bir eşyayı kırmak
B. İstemeden sakıncalı bir söz söylemek
C. Aldatmak, kandırmak
2.
A)
B)
C)

2. Aşağıdakilerden hangisi deyim değildir?
A. Damlaya damlaya göl olur.
B. Ocağına düşmek
C. Etekleri zil çalmak

3.
A)
B)
C)
3. “ Yufka yürekli” deyiminin anlamı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?
A. Merhametli
B. Acımasız
C. Yalancı
4.
A)
B)
C)
4. “ Huylu huyundan vazgeçmez..” atasözünün anlamı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde belirtilmiştir?
A. Bir şeyi önemsiz ve küçük deyip geçmemek gerekir.
B. Başkalarına gösteriş yapılan hiçbir şeyden hayır gelmez.
C. Bir insan, alıştığı şeylerden yanlış da olsa kolay kolay vazgeçmez.
5.
A)
B)
C)
5. “ İşe yaramaz, aylak kişiler bütün günlerini orada burada boş laf söyleyerek geçirir.” Anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A. Sayılı günler tez geçer.
B. Leyleğin ömrü laklakla geçer.
C. Isıracak köpek dişini göstermez.
6.
A)
B)
C)
6. “ Aynı işten bir kere zarar gören kişi ikinci sefer daha dikkatli olur.” Anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.
B. Koyun can derdinde, kasap et derdinde.
C. Fazla mal göz çıkarmaz.
7.
A)
B)
C)
7. Aşağıdakilerden hangisi “ Yaş kesen baş keser.” atasözünün anlamıdır?
A. Yaş yaş kesmemek gerekir.
B. Yeşile zarar veren, bir fidanı kesen, insanları da öldürmüş gibi olur.
C. Başkasına zarar vermek doğru değildir.
8.
A)
B)
C)
8. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “ Bir iş olmadan, olmuş gibi davranmamak gerekir.” Atasözünü açıklar?
A. Doğmadık çocuğa don biçilmez.
B. Dikensiz gül olmaz.
C. Huylu huyundan vazgeçmez.
9.
A)
B)
C)
9. “ Toplumda her insanın kendine özgü bir davranışı olayları yorumlaması, iş yapma biçimi vardır. Hiç kimseninki birbirine benzemez.” anlamındaki atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A. Rüzgâr eken fırtına biçer.
B. Taşıma su ile değirmen dönmez.
C. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır.
10.
A)
B)
C)
10. “ Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir.” Atasözünün anlamı aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak belirtilmiştir?
A. Bir işin nasıl sonuçlanacağı bugünkü gidişinden bellidir.
B. Çarşamba gününden sonra perşembe günü gelir.
C. Hayatta her işin bir yolu vardır.
************ HAZIRLAYAN:HamitBİÇER
CEVAP ANAHTARI AÇ/KAPA
   
......