İNTERAKTİF TESTLER


1.
A)
B)
C)  
  1. “İsim” sözcüğünün eş anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Al
B) Ak
C) Ad
  2. 
A)
B)
C)
  2. “Mektep” sözcüğünün eş anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Okul
B) Sınıf
C) Öğrenci
  3. 
A)
B)
C)
  3. “Doktor” sözcüğünün eş anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hasta
B) Hekim
C) Sağlık
 4.
A)
B)
C)
  4. “Hediye” sözcüğünün eş anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Armağan
B) Bahşiş
C) Borç
  5.
A)
B)
C)
  5. “Buluş” sözcüğünün eş anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İcat
B) Kayıp
C) Zayii
  6.
A)
B)
C)
  6. “Hikaye” sözcüğünün eş anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Masal
B) Roman
C) Öykü
  7.
A)
B)
C)
  7. “Ak” sözcüğünün eş anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kırmızı
B) Beyaz
C) Siyah
  8.
A)
B)
C)
  8. “Yaşlı” sözcüğünün eş anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Genç
B) İhtiyar
C) Dede
  9.
A)
B)
C)
  9. “Sözcük” sözcüğünün eş anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kelime
B) Hikaye
C) Öykü
  10. 
A)
B)
C)
10. “Fakir” sözcüğünün eş anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zengin
B) Varlıklı
C) Yoksul
  11. 
A)
B)
C)
  11. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde eş anlamlı sözcükler verilmiştir?
A) Kolay – Basit
B) Basit – Zor
C) Zor - Kolay
 12.
A)
B)
C)
  12. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) Pis – kirli
B) Zıt – karşıt
C) Büyük - küçük
  13.
A)
B)
C)
  13. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde eş anlamlı sözcükler verilmiştir?
A) Siyah - Beyaz
B) Konuk - Misafir
C) Bina - Ev
  14.
A)
B)
C)
  14. Aşağıdaki eşleştirmelerin hangisinde eş anlamlı sözcükler verilmemiştir?
A) Sevinç – Neşe
B) Yön – Taraf
C) Hızlı - Yavaş
  15.
A)
B)
C)
  15. Aşağıdaki eşleştirmelerin hangisinde eş anlamlı sözcükler verilmemiştir?
A) Söz - Laf
B) Kara - Ak
C) Kafa - Baş

 Hazırlayan:  Hamit BİÇER
CEVAP ANAHTARI AÇ/KAPA
......