İNTERAKTİF TESTLER


1.
A)
B)
C)
1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş seslidir?
A. kapı
B. yüz
C. yel
2.
A)
B)
C)

2. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde eş sesli bir sözcük kullanılmıştır?
A. Arabanın arkasına bindi.
B. Derslerine çok iyi çalış.
C. Evimiz buraya çok uzak.

3.
A)
B)
C)
3. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde eş sesli ( sesteş ) bir sözcük yoktur?
A. Kapı zili uzun uzun çaldı.
B. Bakkaldan iki ekmek al.
C. Ödevini zamanında yapmalısın.
4.
A)
B)
C)
4. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?
A. bağ
B. gül
C. su
5.
A)
B)
C)
5. Aşağıdaki sözcük gruplarını karşılaştırdığımızda hangisi dışarıda kalır?
A. kır – yol
B. yukarı - aşağı
C. usta – acemi
6.
A)
B)
C)
6. “ Dilek çay kenarında oturuyor.” cümlesindeki çay sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisiyle aynı anlamdadır?
A. Berke çayda balık yakaladı.
B. Bu yıl çay kurudu.
C. Bu çay çok demli olmuş.
7.
A)
B)
C)
7. Aşağıdaki tümcelerden hangisi anlam bakımından farklıdır?
A. Yeşil ördek suya daldı.
B. Aykut yüzme havuzunda derine daldı.
C. Çam ağacının dalı kırıldı.
8.
A)
B)
C)
8. “ ekmek, gül, süs, çal, uç “ Yandaki sözcüklerden hangisi sesteş değildir?
A. ekmek
B. süs
C. gül
9.
A)
B)
C)
9. Aşağıdaki tümcelerden hangisi anlam bakımından farklıdır?
A. Kutuya beş kalem koy.
B. Gemi güzel bir koya yanaştı.
C. Kalemini buraya koy.
10.
A)
B)
C)
10. “ kaya, koş, in, kısa “ sözcüklerinden hangisi sesteştir?
A. in
B. koş
C. kaya
************

HAZIRLAYAN:HamitBİÇER
CEVAP ANAHTARI AÇ/KAPA
......