İNTERAKTİF TESTLER


  1. 
A)
B)
C)
  1. “Al renkli bayrağımı çok severim.” cümlesinde eş sesli sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
A) al
B) çok
C) renkli
  2. 
A)
B)
C)
  2. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eşseslidir?
A) tuz
B) dolu
C) çam
  3. 
A)
B)
C)
  3. “Çay” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ırmak anlamına gelmektedir?
A) Çay kenarına gittik.
B) Annem çay demledi.
C) Birlikte çay içtik.
 4.
A)
B)
C)
  4. “Göz” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Ali’nin gözüne toz kaç
B) Masanın gözüne bak
C) Doktor gözüme damla koydu.
  5.
A)
B)
C)
  5. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde eşsesli sözcük kullanılmamıştır?
A) Otoparkta yüz araba vardı.
B) Berat güzel yazı yazdı.
C) Okula zamanında gelmeliyiz.
  6.
A)
B)
C)
  6. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) Yağ
B) Bağ
C) Dağ
  7.
A)
B)
C)
  7. “Kır” kelimesi aşağıdaki tümcelerin hangisinde doğal bir ortamı ifade etmektedir?
A) Kırlarda geziye çıktık.
B) Ayça kalemini kırdı
C) Top camı kırdı.
  8.
A)
B)
C)
  8. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde sesteş bir sözcük kullanılmamıştır?
A) Dizimi taşa vurdum.
B) Bahçede çiçek topladım.
C) Bu gece düş gördüm.
  9.
A)
B)
C)
  9. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde farklı bir sesteş sözcük kullanılmıştır?
A) Ceren, elma yedi.
B) Annem çay yaptı
C) Berfin, yedi armut aldı.
  10. 
A)
B)
C)
10. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde farklı bir sesteş sözcük kullanılmıştır?
A) Ördek suya daldı.
B) Beyza gül topladı.
C) Deren ona güldü
                HAZIRLAYAN:Hamit BİÇERCEVAP ANAHTARI AÇ/KAPA
......