İNTERAKTİF TESTLER


1.
A)
B)
C)  
  1. Elimizi tam açarak başparmağımız ile küçük parmağımız arasındaki uzunluk aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karış
B) Kulaç
C) El
  2. 
A)
B)
C)
  2. Adımlayarak yaptığımız ölçümü son adımımız fazla gelirse aşağıdakilerden hangisiyle tamamlayabiliriz?
A) Karış
B) Ayak
C) Parmak
  3. 
A)
B)
C)
  3. Kollarımızı iki yana açarak yaptığımız ölçüm aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adım
B) Karış
C) Kulaç
 4.
A)
B)
C)
  4. Karışla yaptığımız bir ölçümü son karışımız uzun gelirse aşağıdakilerden hangisiyle tamamlayabiliriz?
A) Karış
B) Ayak
C) Parmak
  5.
A)
B)
C)
  5. Kulaçla yaptığımız bir ölçümü son kulacımız fazla gelirse aşağıdakilerden hangisiyle tamamlayabiliriz?
A) Karış
B) Ayak
C) Parmak
  6.
A)
B)
C)
  6. Aynı sıranın uzunluğunu Ceren 6 karış 4 parmak, Baran 5 karış 3 parmak ölçmüştür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Ceren’in eli büyüktür.
B) Baran’ın karışı büyüktür.
C) İkisini eli eşittir.
  7.
A)
B)
C)
  7. Celal sınıfımızın boyunu 8 adım 2 ayak, Görkem ise 7 adım 3 ayak olarak ölçmüştür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Görkem’in adımı daha büyüktür.
B) Celal’in adımı daha büyüktür.
C) Görkem’in adımı küçüktür.
  8.
A)
B)
C)
  8. Berna tahtayı 2 kulaç 3 karış, Beril 3 kulaç 2 karış olarak ölçmüştür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Beril’in kulacı daha büyüktür.
B) Berna’nın kulacı daha büyüktür.
C) Berna tahtayı yanlış ölçmüştür.
  9.
A)
B)
C)
  9. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) Karış = parmak
B) Ayak = Karış
C) Kulaç = Karış
  10. 
A)
B)
C)
10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Standart olmayan ölçüler kişiden kişiye değişir.
B) Herkesin kulacı aynı uzunluktadır.
C) Vücudumuzu kullanarak uzunlukları ölçebiliriz.

 

 Hazırlayan:  Hamit BİÇER
CEVAP ANAHTARI AÇ/KAPA
......