Çarpma İşlemi Değerlendirme Testi

1 / 20
 1. Şekilde modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 2 + 3 =
  B) 2 x 3 =
  C) 3 x 3 =
   SEÇ
 2. Yukarıdaki kalemlerin sayısını en kısa yoldan hangi işlemle buluruz?
  A) 2+2+2+2+2+2+2+2=
  B) 8 + 2 =
  C) 8 x 2 =
   SEÇ
 3. Tabaklardaki çileklerin sayısını bulmak için aşağıdaki işlemlerden hangisini yapmalıyız?
  A) 3 x 4 =
  B) 3 + 4 =
  C) 4 x 4 =
   SEÇ
 4. Aşağıdaki modellemelerden hangisi 3 x 4 = işlemini göstermez?
  A)
  B)
  C)
   SEÇ

 5. Yukarıda modellenen işlemin sonucunu aşağıdakilerden hangisi ile bulamayız?
  A) 3 x 5 =
  B) 5 x 3 =
  C) 5 + 3 =
   SEÇ
 6. Aşağıdaki modellemelerden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır?
  A)
  B)
  C)
   SEÇ
 7. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır?
  A) 3 x 8 =
  B) 5 x 7 =
  C) 4 x 6 =
   SEÇ
 8. 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = toplama işleminin sonucu aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisine eşittir?
  A) 5x5=
  B) 5x6=
  C) 5+5=
   SEÇ

 9. Yukarıdaki tabaklardaki kayısıların sayısını bulmamızı sağlayan işlem aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 3 x 4 =
  B) 4 x 4 =
  C) 4 + 4 =
   SEÇ

 10. Yukarıdaki armutların sayısını bulmak için aşağıdaki işlemlerden hangisini yapmamız daha doğru olur?
  A) 9+9=
  B) 2x9=
  C) 2+2+2+2+2+2+2+2+2=
   SEÇ
 11. 5 destede kaç tane kalem vardır?
  A) 60
  B) 15
  C) 50
   SEÇ
 12. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu yanlıştır?
  A) 5x6= 30
  B) 4x7= 35
  C) 3 x8= 24
   SEÇ
 13. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu en fazladır?
   SEÇ
 14. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu yanlıştır?
   SEÇ
 15. Günde 3 ekmek yiyen bir aile bir haftada kaç ekmek tüketir?
  A) 14
  B) 21
  C) 28
   SEÇ