Doğal Sayılar 1

ANA SAYFAYA GİT

Okunuşları verilen sayıları menüden seçerek eşleştiriniz.

 

Kırk beş
Elli altı
Otuz dokuz
Atmış yedi
Seksen üç
Doksan iki
Yetmiş bir
Atmış sekiz
Yetmiş altı
Doksan dokuz
YENİLE