Geometrik Cisimler Testi

ANA SAYFAYA GİT

1 / 20
 1. Aşağıdaki geometrik cisimlerden hangisinin yüzleri diğerinden daha azdır?
  A)
  B)
  C)
   SEÇ
 2. Yandaki geometrik cismin kaç tane yüzü görülmektedir?
  A) 3
  B) 4
  C) 5
   SEÇ
 3. Yandaki geometrik cismin kaç tane yüzeyi vardır?
  A) 3
  B) 4
  C) 5
   SEÇ
 4. Aşağıdaki geometrik cisimlerden hangisinin köşesi yoktur?
  A)
  B)
  C)
   SEÇ
 5. Yandaki geometrik cisim için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) 5 tane yüzü cardır.
  B) 6 tane köşesi vardır.
  C) 8 tane köşesi vardır.
   SEÇ
 6. Yandaki hediye paketinin kaç yüzeyi vardır?
  A) 4
  B) 6
  C) 8
   SEÇ
 7. Yandaki geometrik cismin kaç köşesi vardır?
  A) 8
  B) 10
  C) 12
   SEÇ
 8. Küp şekerin kaç ayrıtı vardır?
  A) 8
  B) 12
  C) 16
   SEÇ
 9. Aşağıdaki geometrik cisimlerden hangisinin ayrıtı yoktur?
  A)
  B)
  C)
   SEÇ
 10. Aşağıdaki şekillerden hangisi yandaki cisme ait olamaz?
  A)
  B)
  C)
   SEÇ
 11. Aşağıdaki geometrik cisimlerden hangisinde daire vardır?
  A)
  B)
  C)
   SEÇ
 12. 6 yüzü, 8 köşesi, 12 ayrıtı olan geometrik cisim aşağıdakilerden hangisidir?
  A)
  B)
  C)
   SEÇ
 13. Aşağıdaki geometrik şekillerden hangisi kare prizmada yer almaz?
  A)
  B)
  C)
   SEÇ
 14. Yandaki hediye paketinin kaç tane karesel bölgesi vardır?
  A) 8
  B) 12
  C) 6
   SEÇ
 15. yanda açınımı verilen geometrik cisim aşağıdakilerden hangisidir?
  A)
  B)
  C)
   SEÇ