Ritmik Saymalar TEST

ANA SAYFAYA GİT

1 / 20
 1. 27’den başlayıp geriye doğru 3’er sayarken 18’i kaçıncı sırada söyleriz?
  A)ikinci
  B) üçüncü
  C) dördüncü
   SEÇ
 2. 15’ten başlayıp ileriye veya geriye 3’er sayma yaparken aşağıdaki sayılardan hangisini söylemeyiz?
  A)24
  B) 9
  C) 7
   SEÇ
 3. 28’den başlayıp geriye doğru 4’er sayarken 16 sayısını kaçıncı sırada söyleriz?
  A) altıncı
  B) dördüncü
  C) birinci
   SEÇ
 4. Dörder sayma yapan birisi aşağıdaki sayılardan hangisini söylemez?
  A)3
  B) 8
  C) 24
   SEÇ
 5. 36’dan başlayarak geriye doğru dörder sayarken 20’den sonra hangi sayıyı söyleriz?
  A)24
  B) 18
  C) 16
   SEÇ
 6. 28’den başlayarak ileriye veya geriye doğru dörder sayma yaparken aşağıdakilerden hangisini söylemeyiz?
  A) 8
  B) 15
  C) 36
   SEÇ
 7. Aşağıdakilerden hangisi 4’ün katı değildir?
  A)8
  B) 15
  C) 20
   SEÇ
 8. 70’ten geriye doğru beşer sayarken aşağıdakilerden hangisini söylemeyiz?
  A)36
  B) 50
  C) 15
   SEÇ
 9. 100’den geriye doğru beşer sayarken 50’den sonra hangisini söyleriz?
  A) 40
  B) 45
  C) 55
   SEÇ
 10. 60’tan ileriye doğru 5’er sayarken üçüncü sırada aşağıdakilerden hangisini söyleriz?
  A) 70
  B) 80
  C) 85
   SEÇ
 11. 100’den geriye doğru beşer sayarken 65 sayısını kaçıncı sırada söyleriz?
  A) 5
  B) 8
  C) 11
   SEÇ
 12. 88’den geriye doğru ikişer sayarken aşağıdakilerden hangisi söylenmez?
  A)74
  B) 77
  C) 80
   SEÇ
 13. 100’den geriye doğru ikişer sayarken 60’tan sonra hangi sayıyı söyleriz?
  A) 58
  B) 59
  C) 62
   SEÇ
 14. Aşağıdaki örüntülerden hangisi yanlıştır?
  A)78-76-74-70-68
  B) 56-54-50-48-46
  C) 70-65-60-55-50
   SEÇ
 15. Aşağıdakilerden hangisi geriye doğru 2’şer saymadır?
  A) 20-18-16
  B) 20-17-14
  C) 20-16-12
   SEÇ