SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


 
  1. 
A)
B)
C)
1. Atatürk’e doğduğunda aşağıdaki adlardan hangisini verdiler?
A) Kemal
B) Mustafa
C) Mustafa Kemal
  2. 
A)
B)
C)
2. Atatürk kaç yılında doğmuştur?
A) Bin sekiz yüz seksen bir.
B) Bin dokuz yüz on dokuz
C) Bin dokuz yüz seksen bir.
  3. 
A)
B)
C)
3. Atatürk aşağıdaki şehirlerin hangisinde doğmuştur?
A) Ankara
B) Selanik
C) İstanbul
 4.
A)
B)
C)
4. Atatürk’ün gittiği okullar:
I. Selanik Askeri Rüştiyesi.
II. Manastır Askeri İdadisi.
III. Mahalle Mektebi.
IV. İstanbul Harp Akademisi.
V. Şemsi Efendi Okulu.
Doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir?
A) III-V-I-II-IV
B) I-II-IV- III-V
C) III-IV-I-II-V
  5.
A)
B)
C)
5. Aşağıdaki Atatürk’ün okuduğu okullardan hangisi bu günkü lise konumundadır?
A) Selanik Askeri Rüştiyesi.
B) Manastır Askeri İdadisi.
C) Mahalle Mektebi.
  6.
A)
B)
C)

 

6. Aşağıdaki Atatürk’ün okuduğu okullardan hangisi bu günkü yüksek okul konumundadır?
A) Manastır Askeri İdadisi.
B) İstanbul Harp Akademisi.
C) Şemsi Efendi Okulu.

  7.
A)
B)
C)
7. Aşağıdaki okulların hangisindeyken Atatürk’e Kemal adı verilmiştir?
A) Manastır Askeri İdadisi.
B) Selanik Askeri Rüştiyesi.
C) Şemsi Efendi Okulu.
  8.
A)
B)
C)
8. Atatürk’e Kemal ismini aşağıdaki derslerden hangisini okutan öğretmen vermiştir?
A) Türkçe
B) Geometri
C) Matematik
  9.
A)
B)
C)
9. Atatürk’ün babası hangi okuldayken ölmüştür?
A) Mahalle Mektebi
B) İstanbul Harp Akademisi.
C) Şemsi Efendi Okulu.
  10.
A)
B)
C)
10. Atatürk’ün en başarılı olduğu ders aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türkçe
B) Geometri
C) Matematik
  11.
A)
B)
C)
11. Atatürk hangi okulu bitirdikten sonra Kurmay Yüzbaşı oldu?
A) Manastır Askeri İdadisi.
B) İstanbul Harp Akademisi.
C) Selanik Askeri Rüştiyesi.
  12.
A)
B)
C)
12. Atatürk aşağıdaki okulların hangisindeyken dini eğitim almıştır?
A) Selanik Askeri Rüştiyesi.
B) Şemsi Efendi Okulu.
C) Mahalle Mektebi.
  13.
A)
B)
C)
13. Atatürk’ün askeri okulu istemesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A) Komşusunun Oğlu.
B) Annesinin isteği.
C) Babası istediği için.
  14.
A)
B)
C)
14. Atatürk’e babası öldükten sonra akrabaları özellikle öğrenim hayatını sürdürebilmeleri için destek olmuşlardı. Aşağıdakilerden hangisi bu akrabalarından birisi değildir?
A) Halası
B) Dayısı
C) Teyzesi
  15.
A)
B)
C)
15. Atatürk’ün öğrenim hayatı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Öğretmenleri tarafından sevilirdi.
B) Arkadaşları tarafından kıskanılırdı.
C) Özellikle Matematik dersinde çok başarılı idi.
  16.
A)
B)
C)
16. Atatürk aşağıdaki okullardan hangisine diğerlerinden önce gitmiştir?
A) Selanik Askeri Rüştiyesi.
B) Manastır Askeri İdadisi.
C) Selanik Mülkiye Rüştiyesi.
  17.
A)
B)
C)
17. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün başlayıp ta devam etmediği okullardan birisidir?
A) Selanik Askeri Rüştiyesi.
B) Manastır Askeri İdadisi.
C) Selanik Mülkiye Rüştiyesi.
  18.
A)
B)
C)
18. “Atatürk, annesinden gizli gizli sınavlara hazırlanıyordu. Annesini üzmemek için bu isteğini ona söylemiyordu. Bir yandan da sınavı kazanırsa annesini üzmeden bunu ona nasıl söyleyeceğini düşünüyordu.” Yukarıdaki metinde Atatürk hangi okulu kazanmak için sınava hazırlanmaktadır?
A) Selanik Askeri Rüştiyesi.
B) Manastır Askeri İdadisi.
C) Selanik Mülkiye Rüştiyesi.
  19.
A)
B)
C)
19. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Atatürk disiplinli bir öğrenci idi.
B) Atatürk kurallara uyardı.
C) Atatürk kuralları kendi koyardı.
  20. 
A)
B)
C) 
20. Atatürk, okulunu bitirdikten sonra kurmay yüzbaşı olarak aşağıdakilerden hangisinde göreve başladı?
A) Türk ordusunda.
B) Osmanlı ordusunda.
C) Cumhuriyet ordusunda.
            
  HAZIRLAYAN:   Hamit    BİÇER

 

 
CEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA 

 
......