SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


 
  1. 
A)
B)
C)
1. Toplumun belli ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan iş kollarına ne ad verilir?
A) Meslek
B) Eğitim
C) Çalışma
  2. 
A)
B)
C)
2. Veterinerlik yapan birinin ne gibi özelliklere sahip olması gerekir?
A) Hayvanları sevmeli ve sabırlı olmalı
B) Çabuk öfkelenmeli
C) İyi bir sürücü olmalı
  3. 
A)
B)
C)
3. Aşağıdaki mesleklerden hangisi günlük hayatımızı kolaylaştırmaya yönelik değildir?
A) astronot
B) fırıncı
C) tamirci
 4.
A)
B)
C)
4. Toplumda görev paylaşımı sonucu aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkmıştır?
A) Meslekler
B) Okullar
C) Çalışma
  5.
A)
B)
C)
5. Aşağıdakilerden hangisinin içinde bulunduğu sosyal grup diğerlerinden daha farklıdır?
A) avukat
B) savcı
C) çiftçi
  6.
A)
B)
C)

 

6. Kendimize uygun mesleği belirlerken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmeliyiz?
A) İstek ve ihtiyaçlarımıza
B) İlgi ve yeteneklerimize
C) Yorucu olup olmamasına

  7.
A)
B)
C)
7. Bir mesleği yapabilmek için öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?
A) Çok çalışmak
B) Mesleği sevmek
C) Para kazanmak
  8.
A)
B)
C)
8. Aşağıdaki araçlardan hangisini doktor kullanmaz?
A) Enjektör
B) Stetoskop
C) T cetveli
  9.
A)
B)
C)
9. Aşağıdakilerden hangisi yemek pişirmeyi meslek edinmiştir?
A) Fırıncı
B) Aşçı
C) Garson
  10.
A)
B)
C)
10. Aşağıdakilerden hangisi sağlık alanında hizmet veren mesleklerden birisi değildir?
A) Hemşire
B) Avukat
C) Doktor
  11.
A)
B)
C)
11. “…………. günün büyük bölümünde çalışabilmeli. Tıp eğitimi almalı. İnsanlar› sevmeli, sabırlı ve yardımsever olmalıdır. “ metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) Doktor
B) Öğretmen
C) Hakim
  12.
A)
B)
C)
12. Aşağıdakilerden hangisi eğitim öğretim alanında çalışan bir görevlidir?
A) Doktor
B) Öğretmen
C) Hakim
  13.
A)
B)
C)
13. Aşağıdakilerden hangisinin çalışma yeri hastanedir?
A) Doktor
B) Öğretmen
C) Hakim
  14.
A)
B)
C)
14. Aşağıdaki mesleklerden hangisini yapmak için hukuk eğitimi almak gerekir?
A) Doktor
B) Öğretmen
C) Hakim
  15.
A)
B)
C)
15.
I. İnsanları ve çocukları sevmek.
II. Güler yüzlü olmak.
III. Mesleğini sevmek.
Yukarıdaki özellikler aşağıdakilerden hangisinde olmalıdır?
A) Doktor
B) Öğretmen
C) Hakim
  16.
A)
B)
C)
16.
I. Hukuk eğitimi almak.
II. Tarafsız ve adil olmak.
III. Bağımsız olmak.
Yukarıdaki özellikler aşağıdaki mesleklerden hangisini yapmak için gereklidir?
A) Doktor
B) Öğretmen
C) Hakim
  17.
A)
B)
C)
17. Aşağıdakilerden hangisi hayvanları sevmeyi gerektiren bir meslektir?
A) Doktor
B) Veteriner
C) Çiftçi
  18.
A)
B)
C)
18. Avukat, savcı ve hakimlerin çalışma alanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hastane
B) Mahkeme
C) Ofis
  19.
A)
B)
C)
19. Aşağıdakilerden hangisi veteriner hekimin yaptığı işi belirtir?
A) İnsan sağlığı
B) Hayvan sağlığı
C) Bitki sağlığı
  20. 
A)
B)
C) 
20. Tarım ve hayvancılık aşağıdaki mesleklerden hangisinin görevidir?
A) Çiftçi
B) Seracı
C) Besici
            
  HAZIRLAYAN:   Hamit    BİÇER

 

 
CEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA 

 
......