SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


  1. 
A)
B)
C)
1. Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurma şekillerinden birisidir?
A) Düşünce gücü
B) Anlamlı vücut dili
C) Empati
  2. 
A)
B)
C)
2. Konuşmadan karşınızdakine, istediklerimizi nasıl anlatabiliriz?
A) Anlamlı vücut dili kullanarak.
B) Telepati ile
C) Özel işaretlerle
  3. 
A)
B)
C)
3. Aşağıdakilerden hangisi anlamlı vücut dilimize örnek gösterilemez?
A) Yüksek sesle konuşmayı severim.
B) Üzüldüğüm zaman ağlarım.
C) Sevindiğim zaman gülerim.
 4.
A)
B)
C)
4. Sağır ve dilsizler aşağıdakilerden hangisi ile iletişim kurarlar?
A) Anlamlı vücut dili ile.
B) Birbirlerine dokunarak.
C) Karşılıklı konuşarak.
  5.
A)
B)
C)
5. Konuşurken aşağıdaki duyu organlarımızdan hangisinden yararlanmayız?
A) Dil
B) Deri
C) Kulak
  6.
A)
B)
C)

 

6. Konuşurken vücudumuzun aldığı şekiller, jest ve mimikler aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?
A) İletişim kurma yöntemi.
B) Anlamlı vücut dili.
C) İşaretleşme

  7.
A)
B)
C)
Ben Selma, biz büyük bir aileyiz. Annem, babam ve kardeşlerimle birlikte yaşıyoruz. Büyük annem ve büyük babam da bizimle birlikte yaşıyor. Büyük bir aile olarak birlikte yaşamaktan mutluyuz.
7. Yukarıdaki metinde anlatılan aile tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çekirdek aile
B) Geniş aile
C) Bölünmüş aile
  8.
A)
B)
C)
Ben Mert, evde annem ve babamla birlikte yaşıyorum. Annem çalışmıyor. Babam ise memur. Büyük annem ve büyük babam köyde yaşıyorlar. Bayramlarda onları ziyaret etmeyi çok seviyorum.
8. Yukarıdaki metinde anlatılan aile tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çekirdek aile
B) Geniş aile
C) Bölünmüş aile
  9.
A)
B)
C)
Ben Gökçe, evde annemle birlikte yaşıyorum. Evde anneme yardımcı olmayı çok seviyorum. Annemle birlikte yaşadığım için çok mutluyum.
9. Yukarıdaki metinde anlatılan aile tipi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Çekirdek aile
B) Geniş aile
C) Bölünmüş aile
  10.
A)
B)
C)
10. Hiç söz kullanmadan sağladığımız iletişim biçimini nasıl adlandırabiliriz?
A) beden dili
B) şifreleşme
C) sağır ve dilsiz
  11.
A)
B)
C)
11. Aşağıdakilerden hangisi, fiziksel bir özellik değildir?
A) ten rengimiz.
B) cinsiyetimiz
C) duygularımız
  12.
A)
B)
C)
12. Aşağıdaki ailelerden hangisi farklıdır?
A) anne-baba-dede-çocuklar
B) anne-baba-çocuklar
C) anne-baba-çocuklar-hala-amca
  13.
A)
B)
C)
13. Bir aile en az kaç kişiden oluşur?
A) 2
B) 5
C) 10
  14.
A)
B)
C)
14. “Serhat, annesinin nasihatlerini bütün dikkatiyle dinliyordu.” Bu durumda Serhat, annesiyle iletişim kurarken hangi duyu organını kullanmıştır?
A) kulak
B) dil
C) göz
  15.
A)
B)
C)
15. Akrabalık aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Eğitim
B) Komşuluk
C) Kan bağı
  16.
A)
B)
C)
16. Ailemizin ve yakın akrabaların bağlantısını oluşturan çizelge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Soy ağacı
B) Nüfus cüzdanı
C) Aile listesi
  17.
A)
B)
C)
17. Aşağıdakilerden hangisi aile soyağacında yer almaz?
A) Kardeşler
B) Büyük anne
C) Arkadaşlar
  18.
A)
B)
C)
18. Soy ağacında yer alan aşağıdakilerden hangisi bize en uzaktır?
A) Teyze
B) Anne
C) Baba
  19.
A)
B)
C)
19. Soy ağacında yer alan aşağıdakilerden hangisi bize en yakındır?
A) Amca
B) Dayı
C) Kardeş
  20. 
A)
B)
C) 
20. Aile soy ağacımızda aşağıdakilerden hangisi bulunur?
A) Aile bireyleri.
B) Yaşadığımız yerler.
C) Okuduğumuz okullar.
            
  HAZIRLAYAN:   Hamit    BİÇER

 

 
CEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA 

 
......