ANA SAYFA
3.SINIF
TÜRKÇE
MATEMATİK
FEN BİLİMLERİ
HAYAT BİLGİSİ
İNGİLİZCE

 

1. Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurma şekillerinden birisidir?
A) Düşünce gücü
B) Anlamlı vücut dili
C) Empati

2. Konuşmadan karşınızdakine, istediklerimizi nasıl anlatabiliriz?
A) Anlamlı vücut dili kullanarak.
B) Telepati ile
C) Özel işaretlerle

3. Aşağıdakilerden hangisi anlamlı vücut dilimize örnek gösterilemez?
A) Yüksek sesle konuşmayı severim.
B) Üzüldüğüm zaman ağlarım.
C) Sevindiğim zaman gülerim.

4. Sağır ve dilsizler aşağıdakilerden hangisi ile iletişim kurarlar?
A) Anlamlı vücut dili ile.
B) Birbirlerine dokunarak.
C) Karşılıklı konuşarak.

5. Konuşurken aşağıdaki duyu organlarımızdan hangisinden yararlanmayız?
A) Dil
B) Deri
C) Kulak

6. Konuşurken vücudumuzun aldığı şekiller, jest ve mimikler aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?
A) İletişim kurma yöntemi.
B) Anlamlı vücut dili.
C) İşaretleşme

Ben Selma, biz büyük bir aileyiz. Annem, babam ve kardeşlerimle birlikte yaşıyoruz. Büyük annem ve büyük babam da bizimle birlikte yaşıyor. Büyük bir aile olarak birlikte yaşamaktan mutluyuz.
7. Yukarıdaki metinde anlatılan aile tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çekirdek aile
B) Geniş aile
C) Bölünmüş aile

Ben Mert, evde annem ve babamla birlikte yaşıyorum. Annem çalışmıyor. Babam ise memur. Büyük annem ve büyük babam köyde yaşıyorlar. Bayramlarda onları ziyaret etmeyi çok seviyorum.
8. Yukarıdaki metinde anlatılan aile tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çekirdek aile
B) Geniş aile
C) Bölünmüş aile

Ben Gökçe, evde annemle birlikte yaşıyorum. Evde anneme yardımcı olmayı çok seviyorum. Annemle birlikte yaşadığım için çok mutluyum.
9. Yukarıdaki metinde anlatılan aile tipi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Çekirdek aile
B) Geniş aile
C) Bölünmüş aile

10. Hiç söz kullanmadan sağladığımız iletişim biçimini nasıl adlandırabiliriz?
A) beden dili
B) şifreleşme
C) sağır ve dilsiz

11. Aşağıdakilerden hangisi, fiziksel bir özellik değildir?
A) ten rengimiz.
B) cinsiyetimiz
C) duygularımız

12. Aşağıdaki ailelerden hangisi farklıdır?
A) anne-baba-dede-çocuklar
B) anne-baba-çocuklar
C) anne-baba-çocuklar-hala-amca

13. Bir aile en az kaç kişiden oluşur?
A) 2
B) 5
C) 10

14. “Serhat, annesinin nasihatlerini bütün dikkatiyle dinliyordu.” Bu durumda Serhat, annesiyle iletişim kurarken hangi duyu organını kullanmıştır?
A) kulak
B) dil
C) göz

15. Akrabalık aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Eğitim
B) Komşuluk
C) Kan bağı

16. Ailemizin ve yakın akrabaların bağlantısını oluşturan çizelge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Soy ağacı
B) Nüfus cüzdanı
C) Aile listesi

17. Aşağıdakilerden hangisi aile soyağacında yer almaz?
A) Kardeşler
B) Büyük anne
C) Arkadaşlar

18. Soy ağacında yer alan aşağıdakilerden hangisi bize en uzaktır?
A) Teyze
B) Anne
C) Baba

19. Soy ağacında yer alan aşağıdakilerden hangisi bize en yakındır?
A) Amca
B) Dayı
C) Kardeş

20. Aile soy ağacımızda aşağıdakilerden hangisi bulunur?
A) Aile bireyleri.
B) Yaşadığımız yerler.
C) Okuduğumuz okullar.

 

OPTİK FORM