SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


 
  1. 
A)
B)
C)
1. “Tarafsız şapkadır. Görüşülen konu ile ilgili net bilgi ve raporlar ortaya konur.” Açıklaması altı şapka düşünme yöntemlerinden hangisine aittir?
A) Beyaz şapka.
B) Kırmızı şapka.
C) Yeşil şapka.
  2. 
A)
B)
C)
2. “ İyimser şapkadır. O işin avantajları ortaya konulur. Övgü, olumlu görüşler söylenir.” Açıklaması altı şapka düşünme yöntemlerinden hangisine aittir?
A) Kırmızı şapka.
B) Yeşil şapka.
C) Sarı şapka.
  3. 
A)
B)
C)
3. ” Duygusal şapkadır. Görüşülen konu ile ilgili olarak, kişilere hiçbir dayanağı olmadan, sezgi, fikir ve duygularını söyleme fırsatı verir.“ Açıklaması altı şapka düşünme yöntemlerinden hangisine aittir?
A) Beyaz şapka.
B) Kırmızı şapka.
C) Yeşil şapka.
 4.
A)
B)
C)
4. “Kötümser şapkadır. Eleştiri, olumsuz görüşler ile görüşülen konunun riskleri, gelecekte doğuracağı problemler ortaya çıkar.“ Açıklaması altı şapka düşünme yöntemlerinden hangisine aittir?
A) Siyah şapka.
B) Kırmızı şapka.
C) Mavi şapka.
  5.
A)
B)
C)
5. “Sonuçlar ortaya konur. Tüm sürecin gözden geçirilmesi ve çalışmaların sonuçlandırılmasıdır.” Açıklaması altı şapka düşünme yöntemlerinden hangisine aittir?
A) Siyah şapka.
B) Kırmızı şapka.
C) Mavi şapka.
  6.
A)
B)
C)

 

6. “Yenilikçi şapkadır. Konuyla ilgili alternatifler ve yeni yaklaşımlar araştırılır.” Açıklaması altı şapka düşünme yöntemlerinden hangisine aittir?
A) Beyaz şapka.
B) Kırmızı şapka.
C) Yeşil şapka.

  7.
A)
B)
C)
7. İyi bir lider altı şapka düşünme yöntemlerinden hangisine sahip olmalıdır?
A) Beyaz şapka.
B) Kırmızı şapka.
C) Yeşil şapka.
  8.
A)
B)
C)
8. Atatürk Türk Milletinin çağdaşlaşması için bir çok yenilikler yapmıştır. Bu yenilikleri hangi düşünme yöntemine göre yapmış olabilir?
A) Beyaz şapka.
B) Kırmızı şapka.
C) Yeşil şapka.
  9.
A)
B)
C)
9. Atatürkçü düşünce sitemine göre dil, din, ırk ayrımı gözetmeden herkese eşit davranmak gerekir. Bu açıklama altı şapka düşünme yöntemlerinden hangisi ile ilgilidir?
A) Beyaz şapka.
B) Kırmızı şapka.
C) Yeşil şapka.
  10.
A)
B)
C)
10. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Siyah şapka - Tarafsız
B) Kırmızı şapka - Duygusal
C) Sarı şapka. - İyimser
  11.
A)
B)
C)
11. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
A) Karamsarlık – Mavi şapka
B) İyimserlik – Pembe şapka
C) Yenilikçilik – Yeşil şapka
  12.
A)
B)
C)
12. “Yapılacak işin öncelikle olumsuz yönlerini belirler. Karamsarlık içerir. Kötümserdir.” Bu düşünceleri taşıyan kişi altı şapka düşünme yöntemlerinden hangisini benimsemiştir?
A) Siyah şapka.
B) Kırmızı şapka.
C) Mavi şapka.
  13.
A)
B)
C)
Eda ve Seda iki kardeştir. Evlerinde bir televizyon vardır. Onlar ders çalışırken anneleri sevdiği televizyon programını izliyordu. Akşamları da babaları haber saatine kadar istedikleri programı izleyebileceklerini söylemişti. Seda okuldan geldikten sonra akşama kadar televizyon seyretti. Eda derslerine çalıştı daha sonra sevdiği program başlayınca dersine ara verdi. Aynı zamanda Seda’nın çok sevdiği oyun programı başladı. İki kardeş hangi programı önce izleyecekler diye tartıştılar. İlk önce ikimizde televizyonu kapatacağız, ne sen seyret ne de ben! dediler. Daha sonra programları seçerek aynı saatte olmayan farklı programı izleyelim dediler ama olmadı.
13. Eda ve Sedanın karşılaştığı sorun aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ders çalışmak.
B) Televizyon izlemek.
C) Kavga etmek
  14.
A)
B)
C)
14. Yukarıdaki metinde belirtilen sorunun en iyi çözümü aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Dönüşümlü izlemek.
B) Sedanın izlemesine izin vermek.
C) Edanın izlemesine izin verilmelidir.
  15.
A)
B)
C)
Ceren ders çalışmaktadır. Küçük kardeşi Mücahit uyumak istemektedir. Ancak Ceren ışığı söndürmediği için uyuyamamaktadır. Bu durumu ablasına söyler. Birlikte çözüm aramaya başlarlar.
15. Yukarıda yaşanan sorun aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uyuyamamak
B) Ders çalışmak
C) Gürültü
  16.
A)
B)
C)
16. Aşağıdakilerden hangisi bu sorunun doğru çözümü olamaz?
A) Masa lambası kullanmak.
B) Ceren’in ders çalışmayı bırakıp yatması.
C) Mücahit’in başka odada yatması.
  17.
A)
B)
C)
17. Çevremizdeki insanlarla etkileşimde bulunmak aşağıdakilerden hangisi ile olur?
A) Güler yüzlülük.
B) İletişim.
C) Selamlaşma.
  18.
A)
B)
C)
18. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) En çok yazılı, sözlü, görsel ve işitsel iletişim türlerini kullanırız.
B) İletişim araçları olmadan iletişim kuramayız.
C) Yaşadığımız çevrede çok çeşitli iletişim şekillerini kullanırız.
  19.
A)
B)
C)
19. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarından birisidir?
A) Telefon
B) Gazete
C) Mektup
  20. 
A)
B)
C) 
20. Aşağıdakilerden hangisi kişisel iletişim araçlarından birisidir?
A) Televizyon
B) Radyo
C) Mektup
            
  HAZIRLAYAN:   Hamit    BİÇER

 

 
CEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA 

 
......