SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


 
  1. 
A)
B)
C)
1. Su kaynaklarının bilinçsiz kullanılması sonucu aşağıdaki enerji kaynaklarının hangisinde sorunlar yaşanır?
A) Petrol Enerjisi
B) Elektrik Enerjisi
C) Besin Enerjisi
  2. 
A)
B)
C)
2. Kömürden aşağıdaki enerji çeşitlerinden hangisi daha çok elde edilir?
A) Elektrik
B) Isı
C) Petrol
  3. 
A)
B)
C)
3. Kaynaklar hızlı bir şekilde tükenmektedir. Bunu önlemek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?
A) Kullanmamalıyız.
B) Savurgan davranmalıyız.
C) Tasarruf yapmalıyız.
 4.
A)
B)
C)
4. Aşağıdaki afişlerden hangisi tasarrufla ilgili değildir?
A) İhtiyacın yoksa boşa akıtma.
B) Ağacı sev, yeşili koru.
C) Lüzumsuz ise söndür.
  5.
A)
B)
C)
5. “Damlaya damlaya göl olur.” Atasözü aşağıdakilerden hangisini öğütlemektedir?
A) Tasarrufu.
B) Yağmuru.
C) Sağlıklı olmayı.
  6.
A)
B)
C)

 

6. Bir ürün veya hizmeti tanıtmak için yapılan faaliyetlere ne ad verilir?
A) Reklâm
B) Etiket
C) Afiş

  7.
A)
B)
C)
7. Reklâmların amacı nedir?
A) Bir ürünün satılmasını artırmak.
B) Tüketicileri bilinçlendirmek.
C) Sağlıklı ürünler sunmak.
  8.
A)
B)
C)
8. Alican harçlığının hepsini harcamayıp kumbarasında biriktiriyordu. Kendi kendine “Biriktirdiğim bu paralarla sonunda istediğim bisikleti alabileceğim” diyordu. Alican için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Savurgandır
B) Tutumludur
C) Cimridir
  9.
A)
B)
C)
9. Evimizde çeşitli maddelerden yapılmış eşyalar kullanıyoruz. Bu eşyaların yapıldıkları maddelere göre kullanım şekli değişir. Yatağı, kapıyı, bardağı, çatalı kullanırken farklı davranırız. Yukarıdaki anlatıma göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Cam = Bardak
B) Porselen = Tabak
C) Seramik = Masa
  10.
A)
B)
C)
10. “Bu enerji türü; kömür, petrol, doğal gaz ve su gibi kaynaklar kullanılarak üretilir. Dünyada enerji kaynakları hızla tükenmektedir. Bu nedenle enerji kaynaklarını kullanırken tutumlu olmalıyız.” Yukarıdaki metinde anlatılan enerji türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Isı
B) Elektrik
C) Güneş
  11.
A)
B)
C)
11. Evdeki ısı kaybını önlemek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?
A) Isı yalıtımı
B) Elektrik tüketimi
C) Güneş sobası
  12.
A)
B)
C)
12. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Biriktirdiğim paralarla okul ihtiyaçlarımın bir kısmını karşılarım.
B) Paralarımı harcarken anneme ya da babama sormam.
C) Özel günlerde anneme ve babama, kendi paramla hediye alırım.
  13.
A)
B)
C)
13. ................. ihtiyaçlarımızı karşılamak için kullandığımız bir araçtır. Paramızı harcarken ................. olmalıyız. ..............., annenizin, babanızın, büyüklerinizin size verdiği paradır. Yukarıdaki cümleleri aşağıdaki sözcüklerle tamamlarsak hangi sözcüğü kullanmayız?
A) Harçlık
B) Kumbara
C) Para
  14.
A)
B)
C)
14. bir malı tanıtmak, beğendirmek ve satışı arttırmak için aşağıdakilerden hangisini kullanıyoruz?
A) Para
B) Alış-veriş
C) Reklam
  15.
A)
B)
C)
15. “Evdeki kaynakları bilinçsiz tükettiğimizde faturalar yüksek gelebilir. Aile bütçesinde faturalar için ayrılan paranın yüksek olması başka ihtiyaçları almamızı geciktirir ya da engeller.” Bunu önlemek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?
A) Kaynakları kullanmamalıyız.
B) Bilinçli tüketici olmalıyız.
C) Faturaları ödemeliyiz.
  16.
A)
B)
C)
16. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Çatal, tahtadan yapılan araç gereçlerdendir.
B) Sandalye, camdan yapılan eşyalara örnektir.
C) Kaynakları kullanırken özenli davranmalıyız.
  17.
A)
B)
C)
17. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Reklamlar, üretilen ürünlerin çok satılması için yapılır.
B) Satın alacağınız ürünü görerek almalıyız.
C) Paramızı gereksiz yere harcamak tutumlu olmaktır.
  18.
A)
B)
C)
18. Aşağıdaki eşyaların hangisi camdan yapılabilir?
A) bardak
B) havlu
C) çatal
  19.
A)
B)
C)
19. Aşağıdaki eşya ve yapıldığı madde eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) yatak - demir
B) koltuk - kumaş
C) yorgan – tahta
  20. 
A)
B)
C) 
20. Masanın yüzeyi çok düzgün ve kaygandı. Annem bana, “Çantanı masanın üzerine yavaş koy, çizilip kırılabilir.” dedi. ifadesine göre anlatılan masa hangi maddeden yapılmış olabilir?
A) tahta
B) cam
C) metal
            
  HAZIRLAYAN:   Hamit    BİÇER

 

 
CEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA 

 
......