SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


  1. 
A)
B)
C)
1. “15 + 15 + 15 + 15” işleminin çarpma işlemi biçiminde yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 15 x 15
B) 4 x 15
C) 15 x 1
  2. 
A)
B)
C)
2. 38 x 100 = ? işleminin sonucu kaçtır?
A) 3800
B) 380
C) 3800
  3. 
A)
B)
C)
3. 27 x 52 = ? işleminin sonucu kaçtır?
A) 1402
B) 1403
C) 1404
 4.
A)
B)
C)
4. “4 tane 8” ile “7 tane 3’ün” toplamı kaç eder?
A) 52
B) 53
C) 54
  5.
A)
B)
C)
5. Bir basamaklı en büyük sayı ile iki basamaklı en büyük çift sayının çarpımı kaçtır?
A) 999
B) 998
C) 882
  6.
A)
B)
C)

 

6. Saatte 90 km hızla giden bir otomobil, 7 saatte kaç km yol gider?
A) 630
B) 610
C) 540

  7.
A)
B)
C)
7. Günde 25 sayfa hikâye okuyan bir öğrenci bir ayda kaç sayfa hikâye okur?
A) 730
B) 750
C) 770
  8.
A)
B)
C)
8. Yiğit kumbarasına haftada 8 TL atıyor. Yiğit bir senede kaç TL para biriktirir?
A) 366
B) 406
C) 416
  9.
A)
B)
C)
9. Ben 34 kg geliyorum. Annemin ağırlığı benim ağırlığımın 2 katından 5 kg daha hafiftir. Buna göre annemin ağırlığı kaç kg dır?
A) 63
B) 64
C) 65
  10.
A)
B)
C)
10. “Yetmiş iki çarpı sekiz eşittir beş yüz yetmiş altı.” Biçiminde okunan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) 72 x 576 = 8
B) 72 x 8 = 576
C) 576 : 12 = 58
  11.
A)
B)
C)
11. “70 x 10” işleminin sonucunun sondan kaç basamağı 0’dır?
A) 1
B) 2
C) 3
  12.
A)
B)
C)
12. Kerim’in 17 bilyesi vardır. Murat’ın bilye sayısı Kerim’in bilye sayısının 4 katı olduğuna göre Murat’ın kaç bilyesi vardır?
A) 52
B) 64
C) 68
  13.
A)
B)
C)
13. 345 sayısının rakamları toplamının 15 katı kaç eder?
A) 180
B) 160
C) 150
  14.
A)
B)
C)
14. Üç basamaklı, rakamları farklı en küçük sayının 7 katı kaç eder?
A) 712
B) 714
C) 716
  15.
A)
B)
C)
15. Üç basamaklı, rakamları farklı en küçük tek sayı, rakamları toplamı ile çarpılıyor. Sonuç kaç olur?
A) 402
B) 410
C) 412
  16.
A)
B)
C)
16. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu 300’den küçük değildir?
A) 27 x 13
B) 18 x 14
C) 16 x 18
  17.
A)
B)
C)
17. “26” sayısından bir önce ve bir sonra gelen sayıların çarpımı kaç eder?
A) 525
B) 675
C) 725
  18.
A)
B)
C)
18. Bir doğal sayıyı “0” ile çarparsak çarpım kaç olur?
A) Kendisi olur
B) Bir olur
C) Sıfır olur
  19.
A)
B)
C)
19. Aşağıda verilen işlemlerden hangisi yanlış yapılmıştır?
A) 55 x 0 = 55
B) 67 x 1 = 67
C) 14 x 10 = 140
  20. 
A)
B)
C) 
20. 36 cevizin 4 katının 163 fazlası kaç eder?
A) 300
B) 307
C) 310
            
  HAZIRLAYAN:   Hamit    BİÇER

 

 
CEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA 

 
......