SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


  1. 
A)
B)
C)
1. “647 – 132” işlemi eksilen ve çıkan en yakın onluğa yuvarlanarak yapılırsa sonuç kaç olur?
A) 500
B) 510
C) 520
  2. 
A)
B)
C)
2. “802 – A = 627” işleminde A yerine hangi sayı yazılmalıdır?
A) 170
B) 175
C) 180
  3. 
A)
B)
C)
3. “7 yüzlük + 3 onluk” olarak çözümlenen doğal sayının 308 eksiği kaç eder?
A) 422
B) 423
C) 424
 4.
A)
B)
C)
4. “4AB – 136 = 346” işleminde “A – B” =?
A) 5
B) 6
C) 7
  5.
A)
B)
C)
5. “A - 237 = 589” işleminde verilmeyen eksileni bulmak için hangi işlemi yaparsınız?
A) Çıkarma işlemi
B) Çarpma işlemi
C) Toplama işlemi
  6.
A)
B)
C)

 

6. 368 fazlası 832 olan sayı kaçtır?
A) 463
B) 464
C) 465

  7.
A)
B)
C)
7. Ahmet 11, dedesi 65 yaşındadır. 12 yıl sonra ikisinin yaşları farkı kaç olur?
A) 54
B) 55
C) 56
  8.
A)
B)
C)
8. Cebinde 630 TL’si olan Ebru, bu paranın 145 TL’si ile elbise ve 75 TL’si ile ayakkabı almıştır. Ebru’nun geriye kaç TL’si kalmıştır?
A) 400
B) 405
C) 410
  9.
A)
B)
C)
9. “578 – 327” işleminde farkın onlar basamağındaki rakamı kaçtır?
A) 4
B) 5
C) 6
  10.
A)
B)
C)
10. Bir çıkarma işleminde eksilen, çıkan ve farkın toplamı 340’tır. Buna göre eksilen sayı kaçtır?
A) 170
B) 180
C) 190
  11.
A)
B)
C)
11. 742’den aşağıdakilerden hangisi çıkarılırsa sonuç üç basamaklı olur?
A) 704
B) 648
C) 637
  12.
A)
B)
C)
12. “581 – 294” işleminde farkın birler ve onlar basamağındaki rakamların toplamı kaçtır?
A) 10
B) 15
C) 20
  13.
A)
B)
C)
13. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu farklıdır?
A) 785 - 369
B) 872 - 165
C) 952 - 245
  14.
A)
B)
C)
14. Esra, Nazlı’dan 4 yaş büyüktür. Esra 26 yaşında olduğuna göre Nazlı kaç yaşındadır?
A) 20
B) 21
C) 22
  15.
A)
B)
C)
15. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu yanlıştır?
A) 750 – 263 = 487
B) 600 – 395 = 305
C) 741 – 568 = 173
  16.
A)
B)
C)
16. İki sayının farkı 146’dır. Büyük sayı 428 olduğuna göre küçük sayı kaçtır?
A) 282
B) 283
C) 284
  17.
A)
B)
C)
17. Bir çıkarma işleminde eksilen 846, fark 431’dir. Buna göre çıkan sayının 211 eksiği kaç eder?
A) 202
B) 203
C) 204
  18.
A)
B)
C)
18. İki sayının farkı 342’dir. Eksilen sayı 769 olduğuna göre çıkan sayı kaçtır?
A) 426
B) 427
C) 428
  19.
A)
B)
C)
19. Tiyatroya gitmek için 235 kız, 356 erkek öğrenci bilet almıştır. 37 öğrenci tiyatroya gitmediğine göre tiyatroya giden kaç öğrenci vardır?
A) 554
B) 555
C) 556
  20. 
A)
B)
C) 
20. İki sayının toplamı 90, farkları 50’dir. Buna göre büyük sayı kaçtır?
A) 50
B) 60
C) 70
            
  HAZIRLAYAN:   Hamit    BİÇER

 

 
CEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA 

 
......