SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


 
  1. 
A)
B)
C)
1. Bir okuldaki 836 öğrencinin 375 tanesi erkek olduğuna göre kaç tane kız öğrenci vardır?
A)451
B)461
C)471
  2. 
A)
B)
C)
2. Ceren’in 870 tane fındığı vardı, 391 tanesini yedi. Geriye kaç fındık kaldı?
A)479
B)469
C)478
  3. 
A)
B)
C)
3. Emirhan 540 sayfalık hikaye kitabının 283 sayfasını okudu. Geriye kaç sayfa kaldı?
A)237
B)247
C)257
 4.
A)
B)
C)
4. Berat 450 sorunun 175 tanesini çözdü. Geriye kaç soru kaldı?
A)275
B)265
C)255
  5.
A)
B)
C)
5. Berna 603 tane cevizin 284 tanesini yedi. Berna’nın kaç cevizi kaldı?
A)309
B)319
C)329
  6.
A)
B)
C)

 

6. Görkem 800 sayfalık hikaye kitabının önce 252, sonra da 191 sayfasını okudu. Geriye kaç sayfa kaldı?
A)357
B)347
C)337

  7.
A)
B)
C)
7. 450 soruluk bir test kitabında 154 tane matematik ve 172 tane Türkçe sorusu vardır. Geriye kalan Hayat bilgisi sorusu olduğuna göre kaç tane hayat bilgisi sorusu vardır?
A)104
B)114
C)124
  8.
A)
B)
C)
8. 630 cevizin 145 tanesini Yasin, 252 tanesini de Deren yedi. Geriye kaç tane ceviz kaldı?
A)233
B)243
C)223
  9.
A)
B)
C)
9. Bir kasadaki 510 portakalın önce 170 tanesi daha sonra da 125 tanesi satılıyor. Kasada kaç tane portakal kalmıştır?
A)205
B)215
C)225
  10.
A)
B)
C)
10. Bir dalda duran 740 kuşun önce 270, sonra da 184’ü uçtu. Dalda kaç kuş kalmıştır?
A)286
B)276
C)266
  11.
A)
B)
C)
11. 190 eksiği 365 olan sayının tamamı kaçtır?
A)545
B)565
C)555
  12.
A)
B)
C)
12. Hangi sayının 365 eksiği 256 olur?
A)621
B)601
C)611
  13.
A)
B)
C)
13. Baran, kitabından 250 sayfa okuyunca geriye 374 sayfası kalmıştır. Baran’ın kitabı kaç sayfadır?
A)604
B)624
C)634
  14.
A)
B)
C)
14. 245 ceviz yiyen Sıla’nın geriye 394 cevizi kalmıştır. Yemeden önce Sıla’nın kaç cevizi vardı?
A)639
B)629
C)619
  15.
A)
B)
C)
15. Yiğit 349 fındık yedi ve geriye 484 fındığı kaldı. Yiğit’in yemeden önce kaç fındığı vardı?
A)803
B)823
C)833
  16.
A)
B)
C)
16. Celal 362 sayfalık hikaye kitabının birazını okuduktan sonra geriye 176 sayfası kalmıştır. Celal kaç sayfa okumuştur?
A)186
B)176
C)166
  17.
A)
B)
C)
17. Bir kırtasiyede 354 kalemin bir miktarı satıldıktan sonra geriye 165 kalem kalmıştır. Kaç tane kalem satılmıştır?
A)179
B)189
C)199
  18.
A)
B)
C)
18. Elvan ve arkadaşları 420 cevizin birazını yedikten sonra geriye 284 ceviz kaldı. Elvan ve arkadaşları kaç ceviz yemiştir?
A)136
B)126
C)116
  19.
A)
B)
C)
19. Bir çiftlikte bulunan 640 tavuğun çoğu satıldıktan sonra geriye 173 tavuk kalmıştır. Kaç tavuk satılmıştır?
A)547
B)558
C)567
  20. 
A)
B)
C) 
20. 960 fındığın ne kadarı yenirse geriye 489 fındık kalır?
A)471
B)371
C)461
            
  HAZIRLAYAN:   Hamit    BİÇER

 

 
CEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA 

 
......