SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


  1. 
A)
B)
C)
1. Cumhuriyetten önceki devletimizin adı nedir?
A) Osmanlı Devleti
B) Türkiye Cumhuriyeti
C) Anadolu Devleti
  2. 
A)
B)
C)
2. Yurdumuzun üzerinde bulunduğu toprakların adı nedir?
A) Asya Kıtası
B) Avrupa
C) Anadolu
  3. 
A)
B)
C)
3. Osmanlı devletini kimler yönetiyordu?
A) Başbakan
B) Padişahlar
C) Atatürk
 4.
A)
B)
C)
4. Osmanlı devleti birlikte savaşa girdiği devletler yenilince hangi savaşta yenik sayılmıştı?
A) Birinci Dünya Savaşı
B) Çanakkale Savaşı
C) Kurtuluş Savaşı
  5.
A)
B)
C)
5. Yurdumuzun işgaliyle sonuçlanan savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kurtuluş Savaşı
B) Birinci Dünya Savaşı
C) Balkan Savaşları
  6.
A)
B)
C)

 

6. Atatürk, yurdumuzu düşman işgalinden kurtarmak için ilk olarak aşağıdakilerden hangisini yapmıştır?
A) Samsun’a çıktı
B) Erzurum ve Sivas’ta toplantılar yaptı
C) Amasya Genelgesi’ni yayınladı.

  7.
A)
B)
C)
7. Yurdumuzu düşman işgalinden kurtarmak için yapılan savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Birinci Dünya Savaşı
B) Çanakkale Savaşı
C) Kurtuluş Savaşı
  8.
A)
B)
C)
8. Yurdumuzun düşman işgalinden kurtarmak için yapılan çalışmaların tamamı millet iradesine dayanıyordu. Bunu sağlayan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türkiye Cumhuriyeti
B) Türkiye Büyük Millet Meclisi
C) Cumhur Başkanlığı
  9.
A)
B)
C)
9. Kurtuluş savaşının sonunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?
A) Cumhuriyet ilan edildi
B) TBMM kuruldu.
C) Bayram yapıldı.
  10.
A)
B)
C)
10. 29 Ekim 1923 yılında aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmiştir?
A) Meclis kuruldu.
B) Devlet kuruldu
C) Cumhuriyet ilan edildi.
  11.
A)
B)
C)
11. İlk Cumhurbaşkanımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Necdet Sezer
B) Abdullah Gül
C) Mustafa Kemal Atatürk
  12.
A)
B)
C)
12. Halkın kendi kendini yönetmesini sağlayan demokrasiye dayalı yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Padişahlık
B) Cumhuriyet
C) Türkiye Büyük Millet Meclisi
  13.
A)
B)
C)
13. Devletimizin adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türkiye Cumhuriyeti
B) Türkiye Büyük Millet Meclisi
C) Anadolu Devleti
  14.
A)
B)
C)
14. Halkın kendi kendini yönetmesini sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Seçimler
B) Demokrasi
C) Meclis
  15.
A)
B)
C)
15. Genel seçimler sonucunda aşağıdakilerden hangisi belirlenir?
A) Milletvekilleri
B) Türkiye Büyük Millet Meclisi
C) Cumhur Başkanı
  16.
A)
B)
C)
16. Devlet yönetimi ile ilgili kararlar aşağıdakilerden hangisinde alınır?
A) Bakanlar Kurulunda.
B) Türkiye Büyük Millet Meclisinde.
C) Cumhurbaşkanlığında.
  17.
A)
B)
C)
17. Cumhuriyet yönetiminde en üst yönetim organı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Başbakanlık
B) Türkiye Büyük Millet Meclisi
C) Cumhurbaşkanlığı
  18.
A)
B)
C)
18. Seçimler sonucunda en çok oyu alıp en çok Milletvekili çıkaran siyasi parti aşağıdakilerden hangisini yapar?
A) Hükümeti kurar.
B) Türkiye Büyük Millet Meclisini kurar.
C) Cumhurbaşkanını seçer.
  19.
A)
B)
C)
19. Cumhurbaşkanını kim seçer?
A) Halk.
B) Türkiye Büyük Millet Meclisi
C) Bakanlar Kurulu.
  20. 
A)
B)
C) 
20. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İlk cumhurbaşkanımız Atatürk oldu.
B) Padişahlık; halkın kendi kendini yönetmesidir.
C) Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim’de kutlanır.
            
  HAZIRLAYAN:   Hamit    BİÇER

 

 
CEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA 

 
......