ANA SAYFA
3.SINIF
TÜRKÇE
MATEMATİK
FEN BİLİMLERİ
HAYAT BİLGİSİ
İNGİLİZCE

 

YARGILAMA
Yargıç kürsüye vurdu:
- Suçluyu getirin !
Kalbim atıyordu. Suçlu bendim. Davacılar etrafımı sarmışlardı.Yargıç, adımı, soyadımı sorduktan sonra : -
Kaç yaşındasın? dedi. -
Sekiz, efendim. -
Hangi okula gidiyorsun? -
Sakarya İlköğretim Okuluna.
İlk sözü tebeşire verdi. Tebeşir beyazlar giyinmişti. Dargın dargın : -
Bu çocuk beni iyi kullanmıyor, sayın
yargıç, dedi. Kara tahta tanığımdır. Kara tahta çok öfkeliydi : -
Doğrudur.
Hüseyin Hüsnü Tekışık
İlk beş soruyu okuduğunuz yazıya göre yanıtlayınız.
1- Yargıç nereye vuruyor ?
A) tahtaya
B) Masaya
C)kürsüye

2- Yargıç, çocuğa ilk önce ne soruyor?
A) yaşını
B) okuduğu okulu
C) adını

3- Suçlu çocuk kaç yaşındaymış ?
A) yedi
B) sekiz
C) dokuz

4- Çocuk hangi okula gidiyormuş?
A) Sakarya İlköğretim Okulu
B) Atatürk İlköğretim Okulu
C) Cumhuriyet İlköğretim Okulu

5- Yargıç ilk sözü kime veriyor ?
A) tebeşire
B)kara tahtaya
C) silgiye

6- “okudu – Ali – kitap “ sözcükleriyle oluşan en düzgün tümce hangisidir?
A) Ali kitap okudu.
B) Okudu Ali kitap.
C) Kitap okudu Ali.

7- “Benim babam dün eve geldi.” Tümcesinde gereksiz yere kullanılmış sözcük hangisidir ?
A) babam
B) dün
C) benim

8- Hangisi tümce değildir?
A) Geldi.
B)babamı
C) Babam geldi

9- Üçüncü sınıfta okuyorum.” Diyen çocuğa hangi soru sorulmuş olabilir?
A) Adın ne?
B)Hangi okulda okuyorsun?
C) Kaçıncı sınıfta okuyorsun?

10- Aşağıdakilerden hangisi tümce değildir?
A)Babam televizyonu
B)Ödevlerini okudu.
C)Kitap okudu.

11-Aşağıdakilerden hangisi bir cümledir?
A)Eve misafir
B)Taksi de çok
C)Gelir gelmez uyudu

12-“Öğretmenin söylediklerini çabuk yaz.” Cümle- sindeki kelimelerden hangisinin sesteşi aşağıda verilmiştir?
A)Heyecanlı
B)Yaz
C)Söz

13-“Becerikli” kelimesinin eş anlamlısı hangisidir?
A)Kabiliyetsiz
B)Sevimli
C)Marifetli

14- “Elbiseni neden kirlettin ( )”cümlesindeki boşluğa hangi noktalama işareti getirilmelidir?
A)Nokta
B)Ünlem
C)Soru işareti

15-Aşağıdaki kelimelerden hangisi ek almamıştır?
A)Kilim
B)Heybeye
C)Yoldan

16-“Evden şimdi çıktı” cümlesindeki isim hangi hal ekini almıştır?
A)den hali
B)i hali
C)e hali

17-Aşağıdakilerden hangisinin yazılışı yanlıştır?
A)Hasangil
B)Ahmetler
C)İzmiri

18-Aşağıdaki sözcüklerden hangisi türemiş sözcük değildir?
A)Kitap
B)Sevgi
C)Simitçi

19- Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta konmalıdır?
A)Buraya nasıl geldin
B)Okul,bilgi yuvasıdır
C)Vah zavallı yavrucak

20-“Atatürk 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı.”tümcesinde eylem bildiren sözcük hangisidir?
A)Atatürk
B)19 Mayıs
C)Çıktı

 

OPTİK FORM