SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


  1. 
A)
B)
C)
1. “Yedi yüz beş” doğal sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 750
B) 705
C) 755
  2. 
A)
B)
C)
2. “6 – 1 – 9” rakamlarını kullanarak oluşturulan en büyük çift doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 196
B) 691
C) 916
  3. 
A)
B)
C)
3. 28’den başlayıp 7 şer ritmik saydığımızda dördüncü saymada hangi sayı söyleriz?
A) 35
B) 42
C) 49
 4.
A)
B)
C)
4. Aşağıdaki sayı örüntülerinden hangisinin kuralı diğerlerinden farklıdır?
A) 120 – 130 – 140 – 150 – 160
B) 120 – 125 – 130 – 135 – 140
C) 20 – 25 – 30 – 35 – 40
  5.
A)
B)
C)
5. 72A üç basamaklı bir çift sayıdır. A yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?
A) 0
B) 1
C) 2
  6.
A)
B)
C)

 

6. Onlar basmağı 8 olan üç basamaklı en küçük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 180
B) 108
C) 188

  7.
A)
B)
C)
7. 16 sayısının Romen rakamıyla yazılışı hangisidir?
A) XIV
B) XV
C) XVI
  8.
A)
B)
C)
8. Aşağıdakilerden hangisi en büyüktür?
A) XIV
B) XIX
C) XVIII
  9.
A)
B)
C)
9. Aşağıdaki Romen rakamlarından hangisi tek sayıdır?
A) VII
B) X
C) XII
  10.
A)
B)
C)
10. XVIII – V – XIV – XX – IX Romen rakamlarıyla verilen sayılar hangisinde küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır?
A) V – IX – XIV – XVIII – XX
B) XI – V – XX – XIV – XVIII
C) XVIII –XI– V – XVI – XX
  11.
A)
B)
C)
11. Aşağıdakilerden hangisindeki sayıların tamamı çift sayıdır?
A) 26 – 33 – 40 – 85
B) 64 – 76 – 88 – 92
C) 11 – 29 – 67 – 93
  12.
A)
B)
C)
12. 21’den başlayıp altışar saydığımızda aşağıdaki sayılardan hangisi söylenmez?
A) 33
B) 35
C) 39
  13.
A)
B)
C)
13. “235 – 565 – 415 – 155 – 285” sayılarını büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda baştan ikinci sırada hangi sayı yer alır?
A) 565
B) 285
C) 415
  14.
A)
B)
C)
14. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi yanlıştır?
A) 517 > 879
B) 713 < 946
C) 238 > 146
  15.
A)
B)
C)
15. 26 sayısının Romen rakamlarıyla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) XXII
B) XXVI
C) XXIV
  16.
A)
B)
C)
16. “798” sayısının yüzler ve onlar basamağındaki rakamların toplamı kaçtır?
A) 14
B) 15
C) 16
  17.
A)
B)
C)
17. 593 sayısının onlar basamağındaki rakam 5 azaltılırsa oluşan sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisi olur?
A) Beş yüz kırk üç
B) Beş yüz doksan bir
C) Yüz doksan üç
  18.
A)
B)
C)
18. Romen rakamıyla XVIII biçiminde yazılan sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) On yedi
B) On sekiz
C) On dokuz
  19.
A)
B)
C)
19. 3, 1, 8, 7 ve 5 rakamları ile yazılabilecek üç basamaklı rakamları birbirinden farklı en büyük doğal sayı sayı hangisidir?
A) 785
B) 857
C) 875
  20. 
A)
B)
C) 
20. 596 > A ifadesinde A yerine aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?
A) 590
B) 618
C) 769
            
  HAZIRLAYAN:   Hamit    BİÇER

 

 
CEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA 

 
......