ANA SAYFA
3.SINIF
TÜRKÇE
MATEMATİK
FEN BİLİMLERİ
HAYAT BİLGİSİ
İNGİLİZCE

 

1. “Yedi yüz beş” doğal sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 750
B) 705
C) 755

2. “6 – 1 – 9” rakamlarını kullanarak oluşturulan en büyük çift doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 196
B) 691
C) 916

3. 28’den başlayıp 7 şer ritmik saydığımızda dördüncü saymada hangi sayı söyleriz?
A) 35
B) 42
C) 49

4. Aşağıdaki sayı örüntülerinden hangisinin kuralı diğerlerinden farklıdır?
A) 120 – 130 – 140 – 150 – 160
B) 120 – 125 – 130 – 135 – 140
C) 20 – 25 – 30 – 35 – 40

5. 72A üç basamaklı bir çift sayıdır. A yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?
A) 0
B) 1
C) 2

6. Onlar basmağı 8 olan üç basamaklı en küçük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 180
B) 108
C) 188

7. 16 sayısının Romen rakamıyla yazılışı hangisidir?
A) XIV
B) XV
C) XVI

8. Aşağıdakilerden hangisi en büyüktür?
A) XIV
B) XIX
C) XVIII

9. Aşağıdaki Romen rakamlarından hangisi tek sayıdır?
A) VII
B) X
C) XII

10. XVIII – V – XIV – XX – IX Romen rakamlarıyla verilen sayılar hangisinde küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır?
A) V – IX – XIV – XVIII – XX
B) XI – V – XX – XIV – XVIII
C) XVIII –XI– V – XVI – XX

11. Aşağıdakilerden hangisindeki sayıların tamamı çift sayıdır?
A) 26 – 33 – 40 – 85
B) 64 – 76 – 88 – 92
C) 11 – 29 – 67 – 93

12. 21’den başlayıp altışar saydığımızda aşağıdaki sayılardan hangisi söylenmez?
A) 33
B) 35
C) 39

13. “235 – 565 – 415 – 155 – 285” sayılarını büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda baştan ikinci sırada hangi sayı yer alır?
A) 565
B) 285
C) 415

14. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi yanlıştır?
A) 517 > 879
B) 713 < 946
C) 238 > 146

15. 26 sayısının Romen rakamlarıyla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) XXII
B) XXVI
C) XXIV

16. “798” sayısının yüzler ve onlar basamağındaki rakamların toplamı kaçtır?
A) 14
B) 15
C) 16

17. 593 sayısının onlar basamağındaki rakam 5 azaltılırsa oluşan sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisi olur?
A) Beş yüz kırk üç
B) Beş yüz doksan bir
C) Yüz doksan üç

18. Romen rakamıyla XVIII biçiminde yazılan sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) On yedi
B) On sekiz
C) On dokuz

19. 3, 1, 8, 7 ve 5 rakamları ile yazılabilecek üç basamaklı rakamları birbirinden farklı en büyük doğal sayı sayı hangisidir?
A) 785
B) 857
C) 875

20. 596 > A ifadesinde A yerine aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?
A) 590
B) 618
C) 769

 

OPTİK FORM