SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


 

  1. 
A)
B)
C)
1- Aşağıdakilerden hangisi küpe örnektir?
A.
B.
C.
  2. 
A)
B)
C)
2- Aşağıdakilerden hangisi küreye örnektir?
A.
B.
C.
  3. 
A)
B)
C)
3- Aşağıdakilerden hangisi dikdörtgenler prizmasına örnektir?
A.
B.
C.
 4.
A)
B)
C)
4- Yanda açınımı verilen geometrik cisim aşağıdakilerden hangisidir?
A. Küp
B. Silindir
C. Üçgen prizma
  5.
A)
B)
C)
5- Yanda açınımı verilen geometrik cisim aşağıdakilerden hangisidir?
A. küp
B. silindir
C. koni
  6.
A)
B)
C)
6-Yanda açınımı verilen geometrik cisim aşağıdakilerden hangisidir?
A. Kare prizma
B. Dikdörtgen prizma
C. Üçgen Prizma
  7.
A)
B)
C)
7- Yanda açınımı verilen geometrik cisim aşağıdakilerden hangisidir?
A. Kare prizma
B. Dikdörtgen prizma
C. Üçgen Prizma
  8.
A)
B)
C)
8-Yanda açınımı verilen geometrik cisim aşağıdakilerden hangisidir?
A. Kare prizma
B. Dikdörtgen prizma
C. Üçgen Prizma
  9.
A)
B)
C)
9- Yanda açınımı verilen geometrik cisim aşağıdakilerden hangisidir?
A. Silindir
B. Küre
C. Koni
  10.
A)
B)
C)
10- Aşağıdaki geometrik cisimlerden hangileri diğerlerinden farklıdır?
A. Koni
B. Silindir
C. Küre
  11.
A)
B)
C)
11- Aşağıdaki geometrik cisimlerden hangisinin düzlemleri diğerlerinden daha fazladır?
A. Küp
B. Üçgen prizma
C. Silindir
  12.
A)
B)
C)
12- Aşağıdaki geometrik cisimlerden hangisinin düzlemleri diğerlerinden daha azdır?
A. Silindir
B. Koni
C. Kare prizma
  13.
A)
B)
C)
13- Aşağıdaki geometrik cisimlerden hangisinin tamamı karesel bölgelerden oluşur?
A. Küp
B. Kare Prizma
C. Dikdörtgenler prizması
  14.
A)
B)
C)
14- Aşağıdaki geometrik cisimlerden hangisinin tamamı dikdörtgensel bölgelerden oluşur?
A. Küp
B. Kare Prizma
C. Dikdörtgenler prizması
  15.
A)
B)
C)
15- Aşağıdaki geometrik cisimlerden hangisinin karesel ve dikdörtgensel bölgelerden oluşur?
A. Küp
B. Kare Prizma
C. Dikdörtgenler prizması
  16.
A)
B)
C)
16- Yandaki düzlemlerin oluşturduğu geometrik cisim aşağıdakilerden hangisidir?
A. Küp
B. Koni
C. Silindir
  17.
A)
B)
C)
17- Yandaki düzlemlerin oluşturduğu geometrik cisim aşağıdakilerden hangisidir?
A. Küp
B. Koni
C. Silindir
  18.
A)
B)
C)
18- Yandaki düzlemlerin oluşturduğu geometrik cisim aşağıdakilerden hangisidir?
A. Kare prizma
B. Üçgen prizma
C. Dikdörtgenler prizması
  19.
A)
B)
C)
19- Yandaki düzlemlerin oluşturduğu geometrik cisim aşağıdakilerden hangisidir?
A. Kare prizma
B. Üçgen prizma
C. Dikdörtgenler prizması
  20. 
A)
B)
C) 
20- Yandaki düzlemlerin oluşturduğu geometrik cisim aşağıdakilerden hangisidir?
A. Kare prizma
B. Üçgen prizma
C. Dikdörtgenler prizması
            
  HAZIRLAYAN:   Hamit    BİÇER

 

 
CEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA 

 
......