SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


 

  1. 
A)
B)
C)

Aşağıdaki 3 soruyu yukarıdaki çetele tablosuna göre cevaplayınız.
1. Sınıf kitaplığımızda kaç tane roman vardır?
A) 48
B) 10
C) 33
  2. 
A)
B)
C)
2. Sınıf kitaplığında kaç tane öykü kitabı vardır?
A) 25
B) 20
C) 24
  3. 
A)
B)
C)
3. Sınıf kitaplığında kaç tane şiir kitabı vardır?
A) 50
B) 51
C) 56
 4.
A)
B)
C)


Bahçemizdeki çiçeklerin çetelesi yukarıdaki gibidir. Aşağıdaki 2 soruyu buna göre cevaplayınız.
4. Aşağıdaki sıklık tablolarından hangisi yukarıdaki çetele tablosuna aittir?

  5.
A)
B)
C)
5. Bahçede bulunan çiçeklerin toplamı kaçtır?
A) 54
B) 58
C) 60
  6.
A)
B)
C)

Sınıf kitaplığımızda bulunan kitaplar.

Not: Her şekil 3 kitabı göstermektedir. Aşağıdaki 6. 7. 8. 9. ve 10. soruları yukarıdaki grafiğe göre cevaplayınız. 6. Sınıf kitaplığımızda kaç tane roman vardır?
A) 6
B) 12
C) 18

  7.
A)
B)
C)
7. Sınıf kitaplığımızda kaç tane masal kitabı vardır?
A) 20
B) 21
C) 24
  8.
A)
B)
C)
8. Sınıf kitaplığında öykü ve masal kitaplarının sayısı kaçtır?
A) 30
B) 21
C) 24
  9.
A)
B)
C)
9. Masal kitapları öykü kitaplarından kaç tane fazladır?
A) 12
B) 21
C) 18
  10.
A)
B)
C)
10. Sınıf kitaplığında toplam kaç tane kitap vardır?
A) 60
B) 20
C) 45
  11.
A)
B)
C)
11. Bir grafikte her şekil 4 nesneyi göstermektedir. 3 şekil kaç tane nesneyi gösterir?
A) 8
B) 10
C) 12
  12.
A)
B)
C)

12.

Bir grafikte her şekil 2 varlığı göstermektedir. 10 tane varlığı göstermek için kaç tane şekil çizilmelidir?
A) 2
B) 5
C) 10

  13.
A)
B)
C)
13. Yukarıdaki grafikte kaç tane tavşan vardır?
A) 25
B)35
C) 20
  14.
A)
B)
C)
14. Yukarıdaki grafikte kaç tane ördek vardır?
A) 25
B)35
C) 20
  15.
A)
B)
C)
15. Yukarıdaki grafikte kaç tane sincap vardır?
A) 25
B) 35
C) 20
  16.
A)
B)
C)
16. Yukarıdaki grafikte hangi hayvanların sayıları birbirine eşittir?
A) Ördek ile sincap
B) Ayı ile tavşan
C) Kedi ile ayı
  17.
A)
B)
C)
17. Yukarıdaki grafikte kaç tane ayı vardır?
A) 15
B) 25
C) 35
  18.
A)
B)
C)
18. Tavşanların sayısı sincapların sayısından kaç tane fazladır?
A) 2
B) 10
C) 4
  19.
A)
B)
C)
19. Tavşanlar ayılırdan kaç tane fazladır?
A) 20
B) 10
C) 4
  20. 
A)
B)
C) 
20. Yukarıdaki grafikte toplam kaç tane varlık vardır?
A) 110
B) 22
C) 35
            
  HAZIRLAYAN:   Hamit    BİÇER

 

 
CEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA 

 
......