ANA SAYFA
3.SINIF
TÜRKÇE
MATEMATİK
FEN BİLİMLERİ
HAYAT BİLGİSİ
İNGİLİZCE

 

1- Aşağıdaki özelliklerden hangisi , büyüdükçe değişmez?
A) Göz rengimiz 
B) Kilomuz 
C)Boyumuz 

2- Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğrudur?
A) Arkadaşlarımla oyun oynarken üzülürüm.
B) Başkalarının duygularına saygı gösteririm.
C)Hastalık ve kazalar beni üzer.

3- Mesleklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) En önemli meslek doktorluktur.
B)Her meslek önemlidir
C)Bazı mesleklere gerek yoktur.

4-Kurtuluş Savaşımızın başlangıcı olan Atatürk’ün Samsun’a çıktığı tarih, aşağıdakilerden hangisidir?
A) 23 Nisan 1920
B) 19 Mayıs 1919
C) 29 Ekim 1923

5-Atatürk’ün ölümü üzerine yabancı devlet adamları neden Atatürk’ü övücü sözler söylemiştir?
A)Atatürk’ü sevdikleri için
B)Atatürk’e olan bağlılıkları için
C)Atatürk’ü büyük bir lider olarak gördükleri için

6- I. Demokrasi ile yönetim esastır.
II. Ülke yönetimi babadan oğula geçer.
III. Milletvekillerini halk seçer.
Yukarıdakilerden hangisi, cumhuriyetin özelliklerindendir?
A) I. ve II. 
B) II. ve III. 
C) I. ve III.

7- Bayrağımıza niçin saygı duymalıyız?
A) Devletimiz temsil ettiği için
B)Kırmızı renkli olduğu için
C)Dikdörtgen olduğu için.

8- I. At arabası
II. Uçak
III. Buharlı tren
Yukarıdaki taşıtların gelişim sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) I – II- III 
B) II – I- III 
C) I – III – II

9- İlk ulaşım taşıtı hangi buluştan sonra yapılmıştır?
A) Motor 
B) Tekerlek 
C) Sürücü

10- Aşağıdakilerden hangisi en hızlı iletişim aracıdır?
A) Gazete 
B) Mektup 
C) İnternet

11- Aşağıdakilerden hangisi , çok eskilerden oynanan oyunlardan biri değildir?
A) Saklambaç oyunu 
B)Aç kapıyı bezirgân başı oyunu
C) Bilgisayar oyunları

12- Aşağıdakilerden hangisi, tüm canlıların ortak bir özelliği değildir?
A) Uçmak 
B) Çoğalmak 
C) Doğmak 

13-Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Her canlı doğar, büyür ve gelişir
B) Bütün hayvanlar susuz ortamda yaşayabilirler.
C) Bütün bitkiler, susuz ortamda yaşayabilirler.

14.Parasını en akıllı kullanan kimselere ne denir?
A) Hesap uzmanı 
B) Bütçe 
C) Bilinçli tüketici 

15. “..................” temel ihtiyaçlarımızdandır.
Noktalı yere hangisi gelmelidir?
A) Barınma 
B) Oynama 
C) gezme 

16- “Damlaya damlaya göl olur.” atasözü neyi anlatır?
A) Küçük tasarruflar önemlidir
B) Musluklarımızı tamir ettirmeliyiz.
C) Yurdumuzdaki göller, damlalardan oluşmuştur.

17- Hedefimize ulaşmada başarısızlıklarla karşılaştığımız zaman ne yapmalıyız?
A) Hedefimizden vazgeçmeliyiz.
B) Ümitsizliğe kapılmalıyız
C) Planlarımızı kontrol edip çalışmaya devam etmeliyiz.

18.Bitkilerin özelliklerini taşıdığı ve bitkinin yetişmesini sağlayan yapıya ne denir?
A) gövde 
B) kök 
C) tohum 

19.Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliği değildir?
A) Yumurtayla çoğalmaları 
B) Her canlının beslenmesi 
C) Her canlının ölmesi 

20.Kuzeyle batı arasındaki ara yön aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kuzeydoğu 
B) Kuzeybatı 
C) Güneybatı 

OPTİK FORM