ANA SAYFA
3.SINIF
TÜRKÇE
MATEMATİK
FEN BİLİMLERİ
HAYAT BİLGİSİ
İNGİLİZCE

 

1.Aşağıdakilerden hangisi ısı ve ışık kaynağıdır?
A) Güneş 
B) Ay 
C) Gezegen 

2.İçerisinde gökcisimlerinin bulunduğu sonsuz ve karanlık boşluğa ne denir?
A) Gezegen 
B) Güneş sistemi 
C) Uzay 

3.Dünya'nın kendi etrafında dönmesi ile ne oluşur?
A) Gece – gündüz 
B) Yıllar 
C) Mevsimler 

4.“..................” temel ihtiyaçlarımızdandır.
Noktalı yere hangisi gelmelidir?
A) Oynama 
B) Barınma 
C) gezme 

5.Bitkilerin özelliklerini taşıdığı ve bitkinin yetişmesini sağlayan yapıya ne denir?
A) gövde 
B) tohum 
C)  kök 

6.Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliği değildir?
A) Her canlının ölmesi 
B) Her canlının beslenmesi 
C) Doğurarak çoğalması 

7.Kuzeyle batı arasındaki ara yön aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kuzeydoğu 
B) Kuzeybatı 
C) Güneybatı 

8.Köylümüzün bir araya gelerek ortaklaşa yaptıkları işe ne denir?
A) İmece 
B) Düğün 
C) Toplantı 

9.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kroki;kuş bakışı görünümün kabataslak kağıt üzerine çizilmesidir
B) İlçemizdeki tarihi eserleri kaldırıp yerlerine yeni binalar yapılmalıdır. 
C) İlçeyi kaymakam yönetir.

10.Okullarımız idari yönden aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
A) Mal Müdürlüğüne 
B) Nüfus müdürlüğüne 
C) Milli Eğitim Müdürlüğüne 

11. Aşağıdakilerden hangisi okulda bize düşen görevlerdendir?
A) Kaloriferi yakmak.
B) Koridorları süpürmek.
C) Derslere zamanında girmek.

12. Verimli olmak isteyen bir kişi aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaz?
A) Soru sormaktan çekinir.
B) Farklı kaynaklardan araştırma yapar.
C) Öğrendiği bilgileri yaşamında uygular.

13. Kurtuluş Savaşı aşağıdaki tarihlerden hangisinde başlayıp,sona ermiştir*
A) 19 Mayıs 1919 )  23 Nisan 1920
B) 19 Mayıs 1919 )  30 Ağustos 1922
C) 19 Mayıs 1919 )  29 Ekim 1923

14. İl ve ilçelerde yerel yönetimlerin başında kim vardır?
A) Belediye Başkanı
B) Kaymakam
C) Vali

15. Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık görevlerimizden biri değildir?
A) Askerlik yapmak
B) Vergi vermek
C) Ders çalışmak

16. Vücudumuzun şeker deposu olan organımız hangisidir?
A) Böbrekler
B) Akciğer
C) Karaciğer

17. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi hem karada hem de suda yaşar?
A) Kurbağa
B) Alabalık
C) Tavşan

18. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Ay,ısı ve ışık kaynağıdır.
B) Ay,Dünya’mızın uydusudur.
C) Ay,Güneş’in uydusudur.

19. T.B.M.M. aşağıdaki illerden hangisinde açılmıştır?
A) Ankara
B) İzmir
C) İstanbul

20. Sağlıklı bir yaşam için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç yoktur?
A) Temiz hava
B) Bilgisayar
C) Güneş

 

OPTİK FORM