İNTERAKTİF TESTLER


1.)Türk vatandaşlarına zorunlu olan ilk eğitim ve öğretim hangi kurumlarda verilir?
      
A.)İlkokul     
B.)İlköğretim   
C.) Mahalle Okulu
2.) İlköğretim Haftası ne zaman kutlanır?
     
       A)Okulların açıldığı ilk hafta
       B)Eylül ayının ikinci haftası
       C) Ekim ayının ilk haftası
3.) Hangi seçenekte olaylar sırasına uygun yazılmıştır?
        A.)TBMM’nin açıldı – Atatürk Samsun’a çıktı – Cumhuriyet Kuruldu.
        B.)Cumhuriyet Kuruldu – Atatürk Samsun’a çıktı – TBMM açıldı.
        C.)Atatürk Samsun’a çıktı – TBMM açıldı – Cumhuriyet Kuruldu.
4.) TBMM’nin açılışı ne zaman gerçekleşmiştir?
     
   
A.) 29 Ekim 1923   
B.)23  Nisan 1920  
C.) 19 Mayıs 1919
5.) İli kim yönetir?
     
A.)Vali    
B.) Kaymakam    
C.)Muhtar
6.) Hangi organımız karın boşluğunda bulunmaz?
A.) İnce bağırsaklar    
B.) Karaciğer   
C.) Kalp
7.) Kirli kan hangi organda temizlenir?
A.)Kalp      
B.) Böbrekler   
C.)Akciğer
8.) Hangisi hem karada hem suda yaşayamaz?
A.) Kurbağa    
B.)Sincap   
C.)Kaplumbağa
9.) Hangisinin tohumlarından yiyecek olarak yararlanmayız?

A.) Domates   
B.)Nohut   
C.)Pirinç

 

10.) Hangisi Dünya’nın uydusudur?
A.) Yıldız     
B.) Jüpiter   
C.) Ay
  
11-)Çeşitli maddelerin işlenerek kullanılır duruma getirilmesi işine ne denir?
a)Sanayi
b)Tarım
c)Ticaret

12-)Atatürk,cumhurbaşkanı olarak kaç yıl görev yapmıştır?
a)10yıl
b)12yıl
c)15yıl

13-)Kandaki zararlı maddeleri süzerek temizleyen organımız nedir?
a)Karaciğer
b)Böbrek
c)Bağırsak

14-)Aşağıdakilerden hangisi bir doğal afet değildir?
a)Deprem
b)Çığ
c)Hava kirliliği

15-)Aşağıdakilerden hangisi bir gezegen değildir?
a)Dünya
b)Merkür
c)Ay

16-)İnsanlar yaşamlarını sürdürebimek için öncelikli olarak ............... ihtiyaç duyarlar.
Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) yuvaya
b) arabaya
c) bilgisayara

17-)Yuvalar ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?
a)dünyada her canlının kendi özelliklerine uygun farklı yuvaları vardır.
b)bütün canlıların yuvaları aynı olmalıdır
c)kediler gökte yaşarlar

18-)Aşağıdaki hayvanlardan hangisi evde beslenmez?
a)balık
b)ayı
c)kuş

19-)Aşağıdakilerden hangisi bitki değildir?
a)kestane
b)kelebek
c)kereviz

20-)Bana insanların sadık dostu derler.
Ben kimim?
a)inek
b)maymun
c)köpek


CEVAPLAR
1.) B   2.)A   3.)C  4.)B  5.)A  6.)C  7.)C  8.)B  9.)A  10.)C
11.) A   12.)C   13.)B  14.)C  15.)C  16.)A  17.)A  18.)B  19.)B  20.)C

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10. A) B) C) D)
11. A) B) C) D)
12. A) B) C) D)
13. A) B) C) D)
14. A) B) C) D)
15. A) B) C) D)
16. A) B) C) D)
17. A) B) C) D)
18. A) B) C) D)
19. A) B) C) D)
20. A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER ........................................................