ANA SAYFA
3.SINIF
TÜRKÇE
MATEMATİK
FEN BİLİMLERİ
HAYAT BİLGİSİ
İNGİLİZCE

 

1. Aşağıdakilerden hangisi cansız (soyut)varlık adıdır?
A) ağaç
B) düş
C) taş

2. Canlı bir varlığa ad olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) masa
B) çiçek
C) kitap

3. Yalnızca zihnimizde canlandırabildiğimiz elle tutup, gözle göremediğimiz kavramlara verilen adlara ne denir?
A) hayal
B) somut
C) soyut

4. Somut bir kavramı bildiren sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
A) sevgi
B) fındık
C) umut

5. Gözle görülüp elle tutulabilen canlı veya cansız varlıklara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) hayal
B) somut
C) soyut

6. Aşağıdakilerden hangisi somut varlık ( madde) adıdır?
A) nefret
B) ahlak
C) kalem

7. Bir tek varlığa ait olan, benzeri bulunmayan adlara ne denir?
A) cins
B) özel
C) topluluk

8. Aşağıdaki isimlerden hangisinin yazılışı doğrudur?
A) Ezgi’cik
B) Ayşeler
C) Ankaraya

9. “Ahmet, İzmir’in Çeşme ilçesinde oturmaktadır” tümcesinde kaç tane özel isim vardır?
A) 2
B) 3
C) 4

10. Çoğul eki almadığı halde birden çok varlığı anlatan isim çeşidi aşağıdakilerden hangsidir?
A) topluluk
B) çoğul
C) tekil

11. Aşağıdaki adlardan hangisi topluluk adı değildir?
A) ordu
B) aile
C) yaprak

12. Aşağıdaki adlardan hangisi topluluk adı olamaz?
A)meclis
B) kulüp
C) sevgi

13. Aşağıdakilerin hangisi hem somut hem de tekildir?
A) küpe
B) uyku
C) kaygı

14. Aşağıdakilerden adlardan hangisi somut bir varlığa aittir?
A) sıcaklık
B) sevgi
C) güneş

15. Aşağıdakilerden hangisi aynı tür varlıkların ortak adıdır?
A) özel ad
B) cins ad
C) soyut ad

16. “ Doğruluk dost kapısıdır” tümcesinde hangi sözcükler soyut ( mânâ) adıdır?
A) dost, kapısı
B) doğruluk, dost
C) Doğruluk, kapısı

17. Aşağıdaki adlardan hangisi biçim olarak tekil olmasına rağmen anlamca birden fazla varlığı bildirmemektedir?
A) deste
B) Düzine
C) bilet

18. “ kardeşlerimizin” sözcüğünün tekili aşağıdakilerden hangisidir?
A) kardeşler
B) kardeşim
C) kardeşlerin

19. Aşağıdaki adlardan hangisinin aldığı ek nedeniyle anlamında değişme olmamıştır?
A) gözcü
B) sevgi
C) evde

20. Aşağıdaki adlardan hangisi özel adların yazım kurallarına uygun yazılmamıştır?
A) Atatürkçülük
B) Türkiye’li
C) Adanalı

OPTİK FORM