ANA SAYFA
3.SINIF
TÜRKÇE
MATEMATİK
FEN BİLİMLERİ
HAYAT BİLGİSİ
İNGİLİZCE

 

1. 3.13.22.30.37....sayı dizisini hangi sayı izler?
A) 41 
B) 43 
C) 42 

2. 800’den başlayarak geriye doğru onar ritmik sayarken 11.sırada hangi sayı olur?
A)700 
B) 690 
C) 680 

3. ‘’4.0.7’’ sayılarını birer kez kullanarak hangi sayıyı oluşturamayız?
A) 470 
B) 404 
C) 407

4. 2,0,4,1 rakamları ile yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır?
A) 4210 
B) 4102 
C) 4021 

5. Bir yaya gideceği yolun 3/5 ’ini gidince 15 km gidiyor.Yayanın gideceği yol kaç km’dir?
A) 20 
B) 22 
C) 25 

6. Furkan ile Şeyma’nın yaşları toplamı 19’dur.Furkan 7 yaşında olduğuna göre,2 yıl önce Şeyma kaç yaşındaydı?
A) 9 
B) 11 
C) 10 

7. Bir çıkarma işleminde eksilen 212,fark 139 olduğuna göre,çıkan sayı kaçtır?
A) 73 
B) 77 
C) 75 

8. Bir çiftlikte koyunların ayak sayısı 28,tavukların ayak sayısı 32’dir.Bu çiftlikte kaç hayvan vardır?
A) 30 
B) 23 
C) 22 

9. iki şehir arası 1074 km’dir.Bu yolu 6 saatte alan bir otomobilin saatteki hızı kaç km’dir?
A) 179 
B) 180 
C) 135 

10. Aşağıdaki uzunlukların hangisi en küçüktür?
A) 50dm 
B) 2 m
C) 300 cm 

11.13 ‘ ten başlayıp ileriye doğru dörder ritmik sayarken; beşinci olarak söylenen sayı kaç olur?
A) 23 
B) 29 
C) 25 

12.Türk alfabesindeki harfler kümesi kaç elemanlıdır ?
A) 29 
B)21 
C) 28 

13.86 sayısından bir önce ve bir sonra gelen çift sayıların toplamı vardır ?
A) 174 
B) 173 
C) 172 

14.596 sayısında, basamak değeri en büyük rakam ile sayı değeri en küçük rakamın toplamı kaçtır ?
A) 15 
B) 11 
C)10

15. 1/4 ‘ ü 18 olan sayının 4 katı kaçtır ?
A)288 
B) 144 
C) 188 

16. 16 + 35 + 8 = A + 21 + 18 işleminde eşitliğin sağlanabilmesi için A yerine gelebilecek olan sayı aşağıdakilerden hangisidir.? 
A) 20 
B) 28 
C) 30 

17. Bir çıkarma işleminde çıkan 63, fark ise çıkandan 28 fazladır.
A) 71 
B) 164
C) 154 

18.Üç kişilik bir ailenin yaşları toplamı 58 dir.Bu ailenin 4 yıl sonraki yaşları toplamı kaç olur. ?
A) 74 
B) 70
C) 66 

19. Bir bölme işleminde bölen 8, bölüm 4 ve kalan 3 ise bölünen sayı kaçtır.
A) 42 
B) 35
C) 32 

20. Çevresi 64 metre olan bir dikdörtgenin boyu, eninin 3 katıdır. Bu dikdörtgenin alanı kaç metrekaredir ? 
A) 190 m2 
B) 192 m2 
C) 182 m2

 

OPTİK FORM