İNTERAKTİF TESTLER


1. 3-13-22-30-37-...sayı dizisini hangi sayı izler?
a.41                
b.43                
c.42                 

2. 800’den başlayarak geriye doğru onar ritmik sayarken 11.sırada hangi sayı olur?
a.700              
b. 690            
c.680              

3. A={a,b,c,d} ve B={1,2,3,4} kümeleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a.A denktir B        
b.A=B         
c. s(A)=4  
         
4. 2,0,4,1 rakamları ile yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır?
a.4201           
b.4102           
c.4021            

5.  Bir yaya gideceği yolun 3/5 ’ini gidince 15 km gidiyor.Yayanın gideceği yol kaç km’dir?
a.20           
b. 22           
c.25                

6. Furkan ile Şeyma’nın yaşları toplamı 19’dur.Furkan 7 yaşında olduğuna göre,2 yıl önce Şeyma kaç yaşındaydı?
a.9         
b.11          
c.10                 

7. Bir çıkarma işleminde eksilen 212,fark 139 olduğuna göre,çıkan sayı kaçtır?
a.73                
b.77                
c.75              

8. Bir çiftlikte koyunların ayak sayısı 28,tavukların ayak sayısı 32’dir.Bu çiftlikte kaç hayvan vardır?
a.30           
b.23         
c.22                 

9. iki şehir arası 1074 km’dir.Bu yolu 6 saatte alan bir otomobilin saatteki hızı kaç km’dir?
a.179       
b.180       
c.135               


10. Aşağıdaki uzunlukların hangisi en küçüktür?
  a.50dm           
b.2 m      
c.300 cm         

11-13 ‘ ten başlayıp ileriye doğru dörder ritmik sayarken; beşinci olarak söylenen sayı kaç olur?

a)  23          
b) 29      
c) 25                     

 

12-Türk alfabesindeki harfler kümesi kaç elemanlıdır  ?

a)  29         
b)21         
c) 28                    

13-86 sayısından bir önce ve bir sonra gelen çift sayıların toplamı vardır ?

a)  174       
b) 173        
c) 172                

 

14-596 sayısında, basamak değeri en büyük rakam ile sayı değeri en küçük  rakamın toplamı kaçtır  ?

a)  15               
b) 11               
c)10                  

 

15-      1  ‘ ü 18 olan sayının 4 katı kaçtır ?
        
4

 a)288                  
b) 144                     
c) 188             

 

16-   16 + 35 + 8 = A + 21 + 18 işleminde eşitliğin sağlanabilmesi için A yerine   gelebilecek olan sayı aşağıdakilerden hangisidir.?                                                                                    
a) 20        
b)  28          
c) 30          


17-  Bir çıkarma işleminde çıkan 63, fark ise çıkandan 28 fazladır. Bu çıkarma işleminde eksilen kaçtır?
a) 71         
b) 164     
c) 154       

 

18-Üç kişilik bir ailenin yaşları toplamı 58 dir.Bu ailenin 4 yıl sonraki yaşları toplamı kaç olur. ?

a) 74             
b)  70         
c)  66                

 

19- Bir bölme işleminde bölen 8, bölüm 4 ve kalan 3 ise bölünen sayı kaçtır.
a) 42                  
b)35                
c) 32              

 


20-  Çevresi 64 metre olan bir dikdörtgenin boyu, eninin 3 katıdır. Bu dikdörtgenin           alanı kaç metrekaredir ?                   
a) 190 m2             
b) 192 m2         
c) 182 m2         

1-B 2-A 3-B 4-A 5-C 6-C 7-A 8-B 9-A 10-B

11-B 12-A 13-C 14-C 15-A 16-A 17-C 18-B 19-B 20-A

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10. A) B) C) D)
11. A) B) C) D)
12. A) B) C) D)
13. A) B) C) D)
14. A) B) C) D)
15. A) B) C) D)
16. A) B) C) D)
17. A) B) C) D)
18. A) B) C) D)
19. A) B) C) D)
20. A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER ........................................................