İNTERAKTİF TESTLER


1- 4 lt. süt ile 4 yarım lt. meyve suyu alırsam toplam kaç lt. ürün almış olurum?

a- 8        b- 6          c- 7

2- Bir okulda 348  erkek, 245 kız öğrenci vardır.
Öğrencilerden 59 ‘u okuldan ayrılırsa geriye kaç öğrenci kalır?

   a- 534    b- 555     c- 553

3-Bir manav 168 kg. elmanın 139 kg.’nı satıyor,
kalanların da 27 kg.’nı dağıtıyor.Elinde ne kadar elması kalmıştır?

a-  5 kg.        b- 2 kg.           c- 27 kg.

4- 45 sayısının 5 katının 15 fazlası kaçtır?

a- 240        b- 245       c-250

5- 6+6+6+6+6+6+6+6+6 = ? İşleminin çarpma ilegösterilişi hangisidir ?

    a- 6x8       b-6x10       c-6x9  

6- ‘’1-ayran   2-karpuz   3-süt   4- et’’  hangisini alırken kg. ile alırız?

a- 1 ve 2       b- 2 ve 3      c- 2 ve 4

7- 569 < …..< 596 noktalı yere hangisi gelemez?

a-597      b- 570         c- 595

8- 36 sayısını ritmik saymaların hangisini yaparken söylemeyiz?

a- altışar        b- beşer     c- dokuzar

9-47 ‘den başlayıp geriye doğru 5 er sayarsak 5.
sırada söyleyeceğimiz  sayı hangisi olur?
 
   a- 27       b-32       c- 37   

 

10-  361 sayısının birler , onlar ve yüzler basamaklarındaki sayıları çarptığımızda sonuç kaç olur?  

a- 9         b-18        c-1

11. “Dokuz  yüz dokuz” sayısının rakamla yazılışı hangisidir?

   A)919         B) 909      C)  990

12. 1 yüzlük+0 onluk+ 2 birlik  şeklinde çözümlenen doğal sayı kaçtır?

A) 102       B) 512       C) 120

13. Aşağıdaki  gruplardan hangisi tek sayıdır?

A)356      B) 100        C)257 

14. Ben 34 yaşındayım. Kardeşim Ali benden 19 yaş küçük olduğuna göre , ikimizin yaşları toplamı kaçtır?

A)53    B) 59       C) 49          

15. Aysu  topladığı 129 cevizi, Ayça’ da topladığı 39 cevizi  aynı poşete koydular.Poşette toplam ne kadar ceviz oldu?

A) 168    B) 158          C)  148    

16. Çiftlikte bulunan 13 koyun  ile 12 tavuğun ayaklarının toplamı kaçtır ?

A) 76      B) 25       C)  100

17. 14 sayısının Romen rakamı ile yazılışı hangisidir?

A)  XVI      B) XIIII        C) XIV         

18. Toplama işlemlerden hangisi yanlıştır?

A)  418 + 433 = 851    

B)248 + 327 = 565  


C)  397 + 269 = 666       

19.  “10-12-14-…-18-20-….-24-26” ritmik saymasında noktalı yerlere hangi rakamlar gelmelidir?

A) 15-19      B)16-22      C) 17-23     

20.  Ali 12 yaşındadır. Ayşe, Ali’den 6 yaş büyük olduğuna göre , Ayşe ile Ali’nin yaşları toplamı kaçtır?

   A) 30            B) 18             C) 21        


1-B 2-A 3-B 4-A 5-C 6-C 7-A 8-B 9-A 10-B

11-B 12-A 13-C 14-C 15-A 16-A 17-C 18-B 19-B 20-A

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10. A) B) C) D)
11. A) B) C) D)
12. A) B) C) D)
13. A) B) C) D)
14. A) B) C) D)
15. A) B) C) D)
16. A) B) C) D)
17. A) B) C) D)
18. A) B) C) D)
19. A) B) C) D)
20. A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER ........................................................