ANA SAYFA
3.SINIF
TÜRKÇE
MATEMATİK
FEN BİLİMLERİ
HAYAT BİLGİSİ
İNGİLİZCE

 

1-“77-74-71-69-65-62”sayı dizesinde kuralı bozan sayı hangisidir?
A) 74 
B) 69 
C) 65 

2-“ATATÜRK” sözcüğündeki harflerden oluşan küme kaç elemanlıdır?
A) 5 
B) 7 
C) 4 

3-2643 sayısındaki rakamların basamak değerleri toplamı ile sayı değerleri toplamının farkı kaçtır?
A) 2628 
B) 15 
C) 2643 

4-Kalemlerimizin 1/10’nu 5 kalem ise tamamı kaç kalemdir?
A) 25 
B) 30 
C) 50 

5-Bir çarpma işleminde çarpım 2808,çarpanlardan biri 6 ise diğer çarpan kaçtır?
A) 408 
B418 
C) 468 

6-Bir çıkarma işleminde çıkan 583, fark 869 ise eksilen kaçtır?
A) 1225 
B) 926 
C) 1300 

7-İki sayının toplamı 72’dir.Büyük sayı küçük sayıdan 16 fazla ise,küçük sayı kaçtır?
A) 32 
B) 28 
C) 33 

8-Dört kardeşin yaşları toplamı 62’dir.3 yıl önceki yaşları toplamı kaçtır?
A) 50 
B) 65 
C) 48 

9-Bir metrelik bir kumaşın 75cm’i satıldı.Geriye kaç cm kumaş kalmıştır?
A) 20 
B) 35 
C) 25 

10-Hangisinin köşesi,ayrıtı yoktur?
A) Küp 
B) Küre
C) Dikdörtgen prizma 

11-23-26-29-?-35 -?-44
Yukarıdaki soru işareti olan yerlere sırasıyla hangi sayılar gelmelidir?
A) 31-42 
B) 32-41 
C) 30-39 

12-Aşağıdakilerden hangisi bir küme belirtir?
A) Uçan filler 
B) bahçedeki güzel çocuklar 
C) Türkiye’nin bazı illeri

13-96 sayısında,onlar basamağındaki rakamın basamak değeri birler basamağındaki rakamın sayısı değeri farkı kaçtır?
A) 96 
B) 84 
C) 90

14-Leyla,Nuran ve Ahmet’in yaşları toplamı72’dir.5 yıl önceki yaşlarının toplamı kaçtır?
A) 87 
B) 67 
C) 57

15-Bir bölme işleminde bölen 9,bölüm13 ve kalan 5’tir.Bölünen sayı kaçtır?
A) 122 
B) 121 
C) 117

16-MAKARA kelimesindeki harflerin kümesi kaç elamanlıdır?
A) 6 
B) 5 
C) 4

17-87,25,33,98,47,76 sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralarsak baştan üçüncü sayı aşağıdakilerden hangisi olur?
A) 76 
B) 47 
C) 33

18-Bir metrenin ¼’ü kaç santimetredir?
A) 100 
B) 50 
C) 25

19-Bir gün kaç dakikadır?
A) 900 
B) 1200 
C) 1440

20-Bir sayı ile 5 katının toplamı 90 ise sayının kendisi kaçtır?
A) 25 
B) 15 
C) 6

 

OPTİK FORM