ANA SAYFA
3.SINIF
TÜRKÇE
MATEMATİK
FEN BİLİMLERİ
HAYAT BİLGİSİ
İNGİLİZCE

 

1- Bir karenin her köşesine bir nokta koyarsak kaç tane nokta kullanmış oluruz?
A) 4
B) 3
C) 5

2- Bir haftanın günlerinin her birini nokta ile göstermek istersek kaç tane nokta kullanmamız gerekir?
A) 5
B) 6
C) 7

3- Aşağıdaki varlıkların hangisinde nokta modeli vardır?

4- Şekildeki üçgen prizmanın her köşesini bir nokta ile göstermek istersek kaç nokta kullanırız?
A) 3
B) 6
C) 9

5- Şekildeki dikdörtgenler prizmasının her köşesini bir nokta ile göstermek istersek kaç nokta kullanırız?
A) 4
B) 6
C) 8

6- Emirhan bir saat modeli oluşturuyor ve saat başlarını nokta ile gösteriyor. Emirhan saat modeli üzerine kaç tane nokta koymuştur?
A) 10
B) 12
C) 24

7- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Noktalar rakamlarla gösterilir.
B) Noktalar büyük harfle gösterilir.
C) Noktalar küçük harf ile gösterilir.

8- Lara sayıları yazmak için kullandığımız her rakam için bir nokta koyuyor. Lara kaç tane nokta koymuştur?
A) 10
B) 9
C) 8

9- Şekildeki geometrik cismin köşelerini nokta ile gösterirsek kaç tane nokta kullanmamız gerekir?
A) 12
B) 8
C) 6

10- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Bütün geometrik şekiller noktalardan oluşmuştur.
B) Noktalar eşit uzaklıklarda bulunmalıdır.
C) Noktalar bir doğru boyunca sıralanmalıdır.

11- Aşağıdakilerden hangisi bir düzlemdir?
A) Yazı tahtası
B) Basketbol topu
C) Kurşun kalem

12- Aşağıdakilerden hangisi bir düzlem değildir?
A) Sınıfımızın duvarı
B) Evimizin tavanı
C) Çöp kovası

13- Aşağıdakilerden hangisinde düzlem yoktur?
A) Masa
B) Kitap
C) Ağaç

14- Aşağıdaki düzlemlerden hangisinin kenar sayısı diğerlerinden daha azdır?
A) Kare
B) Dikdörtgen
C) Üçgen

15- Aşağıdaki düzlemlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) Üçgen
B) Kare
C) Daire

16- Yandaki halı üzerinde en fazla hangi düzlem modeli kullanılmıştır?
A) üçgen
B) Dikdörtgen
C) Daire

17- Yandaki şekilde kaç tane düzlemsel şekil vardır?
A) 5
B) 6
C) 7

18- Aşağıdaki geometrik şekillerden hangisinin düzlem sayısı diğerlerinden daha azdır?
A) Küp
B) Kare prizma
C) Üçgen prizma

19- Küp kaç tane düzlemden oluşmuştur?
A) 6
B) 8
C) 12

20- Üçgen pirizma kaç tane düzlemden oluşmuştur?
A) 8
B) 6
C) 5

 

OPTİK FORM