SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER  1. 
A)
B)
C)
  1-“ Çoğu zarar, azı karar ( ) “ Atasözünde parantez içine hangi noktalama işareti konmalıdır?
A) nokta
B) virgül
C) iki nokta
  2. 
A)
B)
C)
  2-“Meyvelerden elmayı, ayvayı ( ) portakalı çok severim.” Cümlesinde parantez içine hangi noktalama işareti konmalıdır?
A) nokta
B) virgül
C) iki nokta
  3. 
A)
B)
C)
  3-“Deli ile çıkma yola ( ) başına gelir bela ( ) “atasözünde sıra ile hani noktalama işaretleri konmalıdır?
A) nokta –virgül
B) virgül –noktalı virgül
C) virgül-nokta
 4.
A)
B)
C)
  4-Hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Dr. Orhan
B) 29.7.1994
C) II: Mustafa
  5.
A)
B)
C)
  5-Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
A) Verecek misin?
B) Biraz kaldı mı?
C) Hepsi
  6.
A)
B)
C)
  6-Hangi “mi” yanlış yazılmıştır?
A) Cengiz bizi gördü mü?
B) Tez mi tez geleceksin.
C) Kapı açıldımı gideriz.
  7.
A)
B)
C)
  7-Kitap adlarından yazımı yanlış olanı hangisidir?
A) Han Duvarları
B) Memleket hikayeleri
C) Yaprak Dökümü
  8.
A)
B)
C)
  8-Yazıda konuşmaları hangi noktalama işareti gösterir?
A) nokta
B) çizgi
C) ünlem işareti
  9.
A)
B)
C)
  9-Sevinç, kıvanç, acı, korku anlatan cümlelerin sonuna hangisi konur?
A) nokta
B) virgül
C) ünlem işareti
  10.
A)
B)
C)
  10- Özel adlar eklenen ekler hangi noktalama işareti ile ayrılır?
A) nokta
B) virgül
C) kesme işareti
  11.
A)
B)
C)
  11- “ Aslı okula geldi mi ( )” cümlesinde parantez içerisine hangi noktalama işareti konmalıdır?
A) noktalı virgül
B) nokta
C) soru işareti
  12.
A)
B)
C)
  12-Aşağıdaki anlatımda hangi cümlelerin sonuna iki nokta (: ) konmalıdır? 1. Geçenlerde öğretmenimiz
2. –Çocuklar tatilde neler yapacaksınız? diye sordu.
3. İlk sözü Nazmi aldı
4. – Ben yazın deniz kıyısına gideceğim, dedi.
A) 1 ve 4
B) 2 ve 3
C) 1 ve 3
  13.
A)
B)
C)
  13-“Yaşasın, sınavı kazanmışım ( ) “ sözünün sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır?
A) soru işareti
B) virgül
C) ünlem
  14.
A)
B)
C)
  14-Aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır?
A) Türk’ler konukseverdir.
B) 6 Ekim, İstanbul’un kurtuluşudur.
C) Atatürk’ü çok seviyoruz.
  15.
A)
B)
C)
  15-Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta konması gerekir?
A) Ankara’ya kar mı yağdı ( )
B) Babam bugün mü gelecekti( )
C) Söylediklerini hiç unutur muyum ( )
  16.
A)
B)
C)
  16-“ Ne mutlu Türküm diyene ( ) “ cümlesinde parantez içine hangi noktalama işareti konmalıdır?
A) ( . )
B) ( , )
C) ( ! )
  17.
A)
B)
C)
  17- “ Bu konuda o kadar çok kitap var ki …” cümlesinin sonuna neden üç nokta konmuştur?
A) Daha söylenmek istenen sözler olduğu için.
B) Cümle, aşırı heyecan ifade ettiği için.
C) Cümle olumlu olduğu için.
  18.
A)
B)
C)
  18- “Beslenme elimize geçen her çeşit yiyeceği yemek değildir.”cümlesinde virgül, aşağıdakilerden hangisinden sonra konulmalıdır?
A) yemek
B) elimize
C) beslenme
  19.
A)
B)
C)
  19-Aşağıdakilerden hangisinin sonuna soru işareti konması gerekir?
A) Hangi konuları anlamadığını öğretmenine sor()
B) Bu akçam gelecek mi ( )
C) Müzik dersini çok sevdiğiniz için mi seçtiniz( )
  20. 
A)
B)
C)   
20-“ Sus, havlama ( ) “ sözünün sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır?
A) nokta
B) soru işareti
C) ünlem
            
  HAZIRLAYAN:   Hamit    BİÇER                              

 
   

 

......