ANA SAYFA
3.SINIF
TÜRKÇE
MATEMATİK
FEN BİLİMLERİ
HAYAT BİLGİSİ
İNGİLİZCE

 

1. Okulların açıldığı hafta aşağıdaki kutlama etkinliklerinden hangisi yapılır?
A) Yeni Yıl
B) İlköğretim Haftası
C) Okuma Bayramı

2. Ülkemizde ilköğretim kaç yıldır?
A) 8 yıl
B) 5 yıl
C) 12 yıl

3. İlköğretimden sonra hangi eğitim bölümü başlar?
A) Yüksek Öğretim
B) Orta Öğretim
C) Üniversite

4. İlköğretim haftası ne zaman kutlanır?
A) Eylül ayının ilk haftası
B) Yılın ilk haftası
C) Okulların açıldığı hafta

5. İlköğretim haftasında aşağıdakilerden hangisi anlatılır?
A) Okul ve okumanın önemi
B) Okul ve çevresinin güzelleştirilmesi
C) Öğrencilerin okul sevgisi

6. İlköğretim haftası hangi ay kutlanır?
A) Eylül
B) Ekim
C) Kasım

7. Çantamızı hazırlarken aşağıdakilerden hangisini dikkate alırız?
A) Sevdiğimiz dersler
B) Ödevlerimizi
C) Haftalık ders programını

8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Derse hazırlıklı gelmeliyiz.
B) Derse başlamadan önce araç ve gereçlerimizi hazırlamalıyız.
C) Ders konularını arkadaşlarımızla kararlaştırmalıyız.

9. Aşağıdakilerden hangisi müzik dersinin araçlarından birisidir?
A) Makas
B) Cetvel
C) Flüt

10. Aşağıdakilerden hangisi matematik dersinin araçlarından birisi olamaz?
A) Cetvel
B) Raket
C) Pergel

11. “Pastel Boya” hangi dersin araçlarından birisidir?
A) Görsel sanatlar
B) Beden eğitimi
C) Müzik

12. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizden birisidir?
A) Spor yapmak
B) Resim yapmak
C) Göz rengimiz

13. Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlarımızla ortak bir özelliğimizdir?
A) Okuduğumuz sınıf
B) Boyumuz
C) Saçımızın rengi

14. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İlgi ve yeteneklerimiz farklıdır.
B) Fiziksel farklılıklarımız olabilir.
C) Giysilerimiz kişisel farklılıklarımızdandır.

15. Aşağıdakilerden hangisi olumlu bir kişisel özelliktir?
A) Şüphecilik
B) Hoşgörülülük
C) Kıskançlık

16. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz bir kişilik özelliğidir?
A) Oyunbozanlık
B) Dürüstlük
C) Güvenirlik

17. Arkadaşlarımızda aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisinin olmasını istemeyiz?
A) Kararlılık
B) Bencillik
C) Çalışkanlık

18. Arkadaşlarımızda aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisinin olmasını isteriz?
A) Somurtkanlık
B) Kötümserlik
C) Naziklik

19. Doğru olanı söylemek ve yapmak aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?
A) Dürüstlük
B) Hoşgörülülük
C) Anlayışlılık

20. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Arkadaşlarımızın kişilik özelliklerine saygılı olmalıyız.
B) Arkadaşlarımızın kişilik özellikleri bizi hiç ilgilendirmez.
C) Olumlu kişilik özellikleri çevremizle iyi iletişim kurmamızı sağlar.

OPTİK FORM