SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


  1. 
A)
B)
C)
1. Okulun açılış gününde aşağıdakilerden hangisini söyleriz?
A) Hafif müzik
B) istiklâl Marşı
C) Türkü
  2. 
A)
B)
C)
2. Ülkemizde ilköğretim kaç yıldır?
A) Sekiz
B) On bir
C) Beş
  3. 
A)
B)
C)
3. Okulların açıldığı hafta ne haftası olarak kutlanır?
A) Atatürk Haftası
B) Trafik Haftası
C) ilköğretim Haftası
 4.
A)
B)
C)
4. Aşağıda verilenlerden hangisi yaptığımız kişisel bakımlardan biri değildir?
A) El yüz yıkamak
B) Dişleri fırçalamak
C) Sınıfı temizlemek
  5.
A)
B)
C)
5. Aşağıda verilenlerden hangisi kişisel bakım yaparken dikkat etmemiz gereken kurallardan biri değildir?
A) Suyu boşa akıtmamak
B) Kaynakları kullanırken tutumlu olmak
C) Defter sayfalarını yırtmamak
  6.
A)
B)
C)

 

6. Neden dengeli ve düzenli beslenmeliyiz?
A) Sağlıklı büyüyebilmek için
B) Okulumuzda koşabilmek için
C) Yazımızın daha güzel olması için

  7.
A)
B)
C)
7. Yardımsever bir kişi aşağıdakilerden hangisini yapmaz?
A) Yiyeceğini arkadaşıyla paylaşır.
B) Birlikte oyun oynamayı sever.
C) Bencil davranışlarda bulunur.
  8.
A)
B)
C)
8. Okulda bir kaza ya da acil durum olduğunda aşağıdakilerden hangisi öncelikle yapılmalıdır?
A) Hemen eve gidilmelidir.
B) Öğretmene haber verilmelidir.
C) Hastaneye gidilmelidir.
  9.
A)
B)
C)
9. Öğretmenimiz ya da arkadaşımızla iletişim kurarken aşağıdakilerden hangisine dikkat ederiz?
A) Her zaman kendi fikirlerimizi önce söylemeye
B) Konuşmalarımızda ve davranışlarımızda saygılı olmaya
C) Hareketlerimizde kırıcı olmaya
  10.
A)
B)
C)
10. Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlarımızla oyun oynarken dikkat etmemiz gereken kurallardan biridir?
A) Oyundan vazgeçince, oyunu yarıda bırakmak.
B) Oyun kurallarını hep kendi istediğimiz gibi yapmak,
C) Zarar verici davranışlarda bulunmamak.
  11.
A)
B)
C)
11. Arkadaşlarımızla ilişkilerimizde olumlu değerleri gözetmezsek aşağıdaki durumlardan hangisiyle karşılaşırız?
A) Onları üzmüş oluruz ve arkadaşlığımız bozulur.
B) Aramızdaki bağlar kuvvetlenir.
C) Birbirimizi daha iyi anlarız.
  12.
A)
B)
C)
12. Aşağıdakilerden hangisi okulda uyulması gereken kurallardan biri değildir?
A) Okula zamanında gelmek
B) Arkadaşlarımızı rahatsız etmek
C) Sınıfta ders yapmak
  13.
A)
B)
C)
13. Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır?
A) Kısa boylu olanlarla alay etmek
B) Hoşgörülü olmak
C) Yardımsever olmak
  14.
A)
B)
C)
14. Aşağıdakilerden hangisi sınıfta bulunur?
A) Atatürk köşesi
B) Yangın kovası
C) Pinpon masası
  15.
A)
B)
C)
15. Öğretmenimiz ve arkadaşlarımızla etkileşimde bulunurken yapmamız gereken uygun davranış aşağıdakiler den hangisidir?
A) Konuşmalarını kesmeden dinlemeliyiz.
B) Konuşma ve davranışlarımızla kırıcı olmalıyız.
C) Söz almadan rahatça konuşmalıyız.
  16.
A)
B)
C)
16. Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğrudur?
A) Arkadaşlarımızın üzüntülerinin bizi ilgilendirmemesi
B) Arkadaşlarımızın duygu ve düşüncelerine saygı duyulması
C) Arkadaşlarımızın sevincinin kıskanılması
  17.
A)
B)
C)
17. Sosyal kulüp çalışmaları niçin yapılmaktadır?
A) Dayanışmayı ve sorumluluk duygusunu geliştirmek için
B) Boş zamanları değerlendirmek için
C) Okulu güzelleştirmek için
  18.
A)
B)
C)
18. Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetin ilân edildiği tarihtir?
A) 23 Nisan 1920
B) 30 Ağustos 1922
C) 29 Ekim 1923
  19.
A)
B)
C)
19. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Reklâmlarda ürünlerin yalnız iyi özelliklerinden söz edilir.
B) Reklâmların amacı ürünü tanıtmak ve satılmasını sağlamaktır.
C) Reklâmı yapılan her üründe TSE damgası vardır.
  20. 
A)
B)
C) 
20. Buzdolabı alırken öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?
A) Satıcıya ürünün kalitesini sormalıyız.
B) Elimizle sağlamlığını kontrol etmeliyiz.
C) TSE damgasının olup olmadığına bakmalıyız.
            
  HAZIRLAYAN:   Hamit    BİÇER

 

 
CEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA 

 
......