SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


  1. 
A)
B)
C)
  1 ) 4 - 7 - 10 - ? - 16 - 19 -21 kurallı sayı dizisinde? işaretlerinin yerine hangi sayı gelmelidir?
A) 12
B) 13
C) 14
  2. 
A)
B)
C)
  2 ) 1 - 3 - 6 - 10 - 15 - 21 - ? - 36 - 45 kurallı sayı dizisinde soru işaretlerinin yerine sırayla hangi sayılar gelmelidir?
A) 28
B) 27
C) 29
  3. 
A)
B)
C)
  3 ) 3 - 5 - 9 - 17 - 33 - 65 - ? kurallı sayı dizisinde? yerine hangi sayı gelmelidir?
A) 190
B) 129
C) 99
 4.
A)
B)
C)
  4 ) 21 - 28 - 35 - 42 - 50 - 56 - 63 kurallı sayı dizisinde kuralı bozan sayı hangisidir?
A) 35
B) 42
C) 50
  5.
A)
B)
C)
  5 ) 100- 8 5 - 7 0 - ? - 4 0 - 2 5 kurallı sayı dizisinde? yerine hangi sayı yazılmalıdır?
A) 4 5
B) 5 5
C) 3 5
  6.
A)
B)
C)
  6 ) 784'ten başlayarak ileriye doğru onar ritmik sayarken 7. sırada hangi sayıyı söyleriz?
A) 844
B) 854
C) 884
  7.
A)
B)
C)
  7 ) 54 den başlayarak geriye doğru altışar sayarken 7. sırada hangi sayıyı söyleriz?
A) 12
B) 18
C) 14
  8.
A)
B)
C)
  8 ) 20 - 24 - 12 - 16 - ? - 12 kurallı sayı dizisinde ? yerine hangi sayı gelmelidir?
A) 8
B) 9
C) 11
  9.
A)
B)
C)
  9 ) 98’den başlayarak geriye doğru 5’er ritmik sayarken 5. sıradaki sayı kaç olur?
A) 73
B) 75
C) 70
  10.
A)
B)
C)
  10 ) 7-14-21-28-35- ? sayıları bir kurala göre dizilmiştir. Buna göre "?" yerine hangi sayı gelmelidir?
A) 45
B) 42
C) 43
  11.
A)
B)
C)
  11 ) Aşağıdaki sayı dizisinde kuralı bozan hangi sayıdır? 21,28,35,42,50,56,63
A) 35
B) 42
C) 50
  12.
A)
B)
C)
  12 ) 6’dan başlayarak 7’şer sayarsak 4 sırada hangi sayıyı söyleriz?
A) 27
B) 34
C) 41
  13.
A)
B)
C)
  13) 7’den başlayarak 6’şar sayarsak 4 sırada hangi sayıyı söyleriz?
A) 27
B) 34
C) 31
  14.
A)
B)
C)
  14 ) 35- 41-47- …- 59 örüntüsünde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) 53
B) 51
C) 52
  15.
A)
B)
C)
  15 ) 47- 54 – 61 - ….- 75 – örüntüsünde boş bırakılan yere aşağıdaki sayılardan hangisi gelmelidir?
A) 67
B) 68
C) 69
  16.
A)
B)
C)
  16) 42- 50- 58- ….- 74 örüntüsünde boş bırakılan yere hangi sayı gelir?
A) 64
B) 65
C) 66
  17.
A)
B)
C)
  17) 80- 72- 64- …..- 48 boş bırakılan yere hangi sayı gelmelidir?
A) 54
B) 56
C) 58
  18.
A)
B)
C)
  18) 9’ar ritmik sayarken 7. sırada hangi sayıyı söyleriz?
A) 63
B) 72
C) 81
  19.
A)
B)
C)
  19) 16- 22- 29- 35- 42- 48 - ….. noktalı yere hangi sayı yazılmalıdır?
A) 55
B) 54
C) 53
  20. 
A)
B)
C)   
20) 6- 9- 15- 18- 24- 27- … noktalı yere hangi sayı gelmelidir?
A) 35
B) 34
C) 33
            
  HAZIRLAYAN:   Hamit    BİÇER

 

 
CEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA 

......