İNTERAKTİF TESTLER


1.Aşağıdaki ritmik saymalardan hangisi doğrudur?
A) 7,14 ,21 , 28 , ,35 ,42 , 49, 57
B)15 , 22 ,29 , 36 , 43 , 50 ,57 , 64
C)40 , 47 , 54 , 61 , 68 , 76 , 82
D)64 ,71 , 78 , 84 , 90 , 97 , 104

2.Aşağıdaki ritmik saymalardan hangisi yanlıştır?
A)93, 83, 73, 63, 53, 43, 33, 23, 13, 3
B)9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99
C)17, 27, 37, 47, 57, 67, 87, 98
D)95, 85, 75, 65, 55, 45, 35, 25, 15, 5

3)3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ?, 19, 21 Soru işareti yerine hangi sayı gelmeli?
A) 17
B) 18
C)19
D) 20

4) 6, 12, 18, 22, 30, 36, 42, 48 Sayı dizisinde hangi sayı yanlış yazılmıştır?
A) 18
B) 22
C) 30
D) 42

5)Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) 83, 75, 67, 59, 51, 43, 35, 27, 17, 9
B) 99, 91, 83, 75, 67, 59, 51, 43, 35, 27
C) 75, 67, 59, 53, 44, 35, 27, 19, 11, 3
D) 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 66, 72, 80

6) 6’şar 6’şar saymada dokuzuncu sırada hangi sayı olur?
A) 48
B)50
C)52
D) 54

7)Aşağıdaki hangi sayının okunuşu doğrudur?
A)Üç yüz beş =315
B)Yedi yüz on yedi=707
C)Altı yüz altmış =660
D)Yedi yüz=70

8) 4 yüzlük+4 onluk+ 0 birlik çözümlenmiş sayı hangisidir?
A)404
B)400
C)440
D) 44

9) 378 sayısında 7 nin sayı değeri kaçtır?
A)7
B)70
C)700
D)77

10)498 sayısında 9 un basamak değeri kaçtır?
A)9
B)90
C)900
D)9911) Aşağıdakilerden hangileri tek sayılardır?
A)0, 2, 4 , 6 , 8, 10 ,
B)10, 8, 6, 4, 2, 0
C)8, 0, 4, 6, 2,
D)1, 3, 5, 7, 9

12) İki basamaklı sayıların en küçüğü ile en büyüğü hangisidir?
A)99-11
B)10-99
C)11-99
D)99-10013) 276 sayısının çözümlenmiş şekli hangisidir?
A) 2birlik+7onluk+6birli k B)2onluk+6onluk
C)2onluk+6yüzlük D)2yüzlük+7onluk+6bir lik

14) Üç basamaklı sayıların en küçüğü ve en büyüğü hangisidir?
A)90-100
B)100-90
C)100-999
D)10-999

15) Dört yüz on dört sayısının rakamla yazılışı hangisidir?
A)404
B)414
C)424
D)474

16) 345 ve 256 sayılarının onlar basamağındaki sayıların basamak değerleri toplamı kaçtır?
A)90
B)900
C)9
D)18

17) Oya nın 76 cevizi var. Aslı’nın Oya’nın cevizlerinin 4 katı cevizi var. Aslı’nın kaç cevizi vardır?
A)80
B)72
C)300
D)304

18) Kaan’ın 20 kalemi var. Merve’nin Kaan’nın kinin iki katından 5 fazla. Merve’nin kaç kalemi var?
A)40
B)45
C)25
D)15

19 )426+319= Toplamının sonucu kaçtır?
A)745
B)750
C)519
D)754

20) 59X 5= Çarpma işleminin sonucu kaçtır?
A)175
B)245
C)295
D)275

CEVAPLAR  1-A  2-C   3-A   4-B  5-D  6-D   7-C  8-C  9-A  10-B  11-D   12-B  13-D  14-C   15-B   16-A   17-D   18-B   19-A  20-C 


 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10. A) B) C) D)
11. A) B) C) D)
12. A) B) C) D)
13. A) B) C) D)
14. A) B) C) D)
15. A) B) C) D)
16. A) B) C) D)
17. A) B) C) D)
18. A) B) C) D)
19. A) B) C) D)
20. A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER ........................................................