SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


  1. 
A)
B)
C)
1. Aşağıdakilerden hangisi bir kelimedir?
A) Ce
B) Son
C) Da
  2. 
A)
B)
C)
2. Yazılış ve söylenişleri aynı anlamları farklı sözcüklere ne denir?
A) Karşıt anlamlı sözcükler
B) Anlamdaş sözcükler
C) Sesteş sözcükler
  3. 
A)
B)
C)
3. Aşağıdaki kelimelerden hangisi meyve adıdır?
A) Ispanak
B) Menekşe
C) Armut
 4.
A)
B)
C)
4. Aşağıdaki kelime öbeklerinden hangisi anlamdaş değildir?
A) Ön – arka
B) Armağan – hediye
C) Konuk – misafir
  5.
A)
B)
C)
5. “Sağlık” kelimesinin eş anlamlısı hangisidir?
A) Hastalık
B) Sıhhat
C) İyilik
  6.
A)
B)
C)

 

6. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Anı
B) Hatıra
C) Kır

  7.
A)
B)
C)
7. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazılışı doğrudur?
A) Değer
B) İyne
C) Saglam
  8.
A)
B)
C)
8. Aşağıdaki verilenlerden hangisi sözcük değildir?
A) Ken
B) Gel
C) Yaptık
  9.
A)
B)
C)
9. “Sağ” sözcü ğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Sağ yanındaki kitabı bana ver.
B) Bu arabadan sağ çıkmış.
C) Sağ tarafımda ağrı var.
  10.
A)
B)
C)
10. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin eş anlamlısı vardır?
A) Üç
B) Dön
C) Güz
  11.
A)
B)
C)
11. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlamdaştır?
A) Uzun - kısa
B) Akran - yaşıt
C) Komşu – misafir
  12.
A)
B)
C)
12. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi, anlam ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır?
A) Genç - yaşlı
B) Öykü - hikâye
C) Öğretmen – muallim
  13.
A)
B)
C)
13. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sesteş değildir?
A) Yüz
B) Su
C) Bin
  14.
A)
B)
C)
14. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sesteştir?
A) Dere
B) Sel
C) Bağ
  15.
A)
B)
C)
15. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi yönünden farklıdır?
A) Giriş- çıkış
B) Yarar - zarar
C) Gel – gelme
  16.
A)
B)
C)
16. Aşağıdakilerin hangisinde eş sesli sözcük kullanılmıştır?
A) Bugün hava çok soğuk.
B) Bu yaz amcamlar bize gelecek.
C) Babamı çok seviyorum.
  17.
A)
B)
C)
17. “Çalmak” kelimesi aşağıdakilerin hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır?
A) Okulun duvarına turuncu boya çalmışlar.
B) Gece sarraftan altın çalmışlar.
C) Esma’nın kırmızı tokasını çalmışlar.
  18.
A)
B)
C)
18. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi doğru yazılmıştır?
A) Futbolcu
B) Kiprik
C) Elektirik
  19.
A)
B)
C)
19. “Ev – konut” kelimelerindeki ilişki, hangi seçenekteki kelimeler arasında vardır?
A) Kötü - iyi
B) Sıcak -soğuk
C) Fakir –yoksul
  20. 
A)
B)
C) 
20. “Temiz” kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisinde kullanılmıştır?
A) Eli yüzü pak bir insan.
B) Beyza kirli elleriyle yemeğe oturdu.
C) Annem evimizi tertemiz yaptı.
            
  HAZIRLAYAN:   Hamit    BİÇER

 

 
CEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA 

 
......