ANA SAYFA
3.SINIF
TÜRKÇE
MATEMATİK
FEN BİLİMLERİ
HAYAT BİLGİSİ
İNGİLİZCE

 

1. Aşağıdaki toplama işlemlerinden hangisi doğrudur?
A) 245 + 368 + 120 = 733
B) 204 + 405 +367 = 967
C) 100 + 381 + 201 = 688

2. “4 – 1 – 6” rakamları ile birer kere yazılabilecek en büyük ve en küçük doğal sayıların toplamı kaçtır?
A) 687
B) 787
C) 585

3. “435 + 214 + ……. = 751 işleminde verilmeyen toplanan aşağıdakilerden hangisidir?
A) 100
B) 101
C) 102

4. “395 + 251” işleminin sonucu 600 sayısından kaç fazladır?
A) 46
B) 36
C) 26

5. “3A4 + 285 = 639” işleminde “A” yerine hangi sayı gelmelidir?
A) 4
B) 5
C) 6

6. “627” elmanın 123 fazlası kaç elma eder?
A) 740
B) 742
C) 750

7. “426 + 3A8 = B44” işleminde verilmeyen “A+B” toplamı kaç eder?
A) 7
B) 8
C) 9

8. …….+ 732 = 951 işleminde verilmeyen toplanan aşağıdakilerden hangisidir?
A) 219
B) 119
C) 109

9. Kübra’nın annesi 32, babası 35 yaşındadır. Üçünün yaşları toplamı 75 ise Kübra kaç yaşındadır?
A) 6
B) 7
C) 8

10. “250” sayısının 120 fazlasına 230 eklersek hangi sayıyı elde ederiz?
A) 500
B) 600
C) 700

11. Aralarında üçer yaş bulunan üç kardeşten en küçüğü 12 yaşındadır. Üç kardeşin yaşları toplamı kaçtır?
A) 45
B) 46
C) 47

12. Üç yıl önce Mert 10, annesi 32 yaşındaydı. Şimdiki yaşları toplamı kaçtır?
A) 44
B) 46
C) 48

13. “236” sayısından bir önce ve bir sonra gelen sayıların toplamı kaç eder?
A) 471
B) 472
C) 473

14. Bir sinema salonunda 157 kadın, kadınlardan 54 fazla erkek seyirci vardır? Sinema salonunda toplam kaç seyirci vardır?
A) 368
B) 369
C) 370

15. “369 - 286 - 417” sayılarından hangisinin toplamı 703‘tür?
A) 369 + 286
B) 369 + 410
C) 286 + 417

16. 330+111 Taban bloklarla yapılan toplama işleminin sonucu kaçtır?
A) 440
B) 441
C) 442

17. Bir çiftlikte 365 koyun, 241 keçi vardır. Çiftlikte toplam kaç hayvan vardır?
A) 606
B) 607
C) 608

18. “463” koyunu sattıktan sonra 184 koyunu kalan bir çiftçinin başlangıçta kaç koyunu vardı?
A) 643
B) 645
C) 647

19. Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük sayı ile rakamları birbirinin aynı üç basamaklı en küçük sayının toplamı kaçtır?
A) 321
B) 213
C) 222

20. Ebru 9, annesi ise 34 yaşındadır. 3 yıl sonra ikisinin yaşları toplamı kaç olur?
A) 49
B) 48
C) 47

OPTİK FORM