ANA SAYFA
3.SINIF
TÜRKÇE
MATEMATİK
FEN BİLİMLERİ
HAYAT BİLGİSİ
İNGİLİZCE

 

1-‘Yeni yılı evde kutladık.’’ Cümlesinde sıfat olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
a) yılı 
b) yeni
c) evde

2-Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisinde belirtme sıfatı yoktur?
a)şu okul 
b)ekşi elma 
c) beş kaşık 

3-‘Bakkaldan taze peynir ile iki ekmek aldım.’’ Cümlesinde ikisi de sıfat olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
a)bakkaldan-taze 
b) peynir-ekmek 
c) taze-iki 

4-‘Köpek kadına saldırdı,onu elinden ve bacağından ısırdı.’’ Cümlesinde ‘‘onu’’ zamiri hangi adın yerine kullanılmıştır?
a)bacağın 
b)çocuğun 
c) kadının

5- ‘Ben sana ve arkadaşına hiç güvenmiyorum.’’ Cümlesinde kaç tane zamir vardır?
a) 2 
b) 1 
c) 3 

6-Aşağıdaki fiillerden hangisi gelecek zamanın ikinci tekil kişisidir?
a)oturacaksın 
b)gelmeyiniz 
c)yazacaksınız 

7-‘Öğrenciler ders çalışıyorlar.’’ Cümlesinde geçen ‘oynuyorlar’’ fiilinin zamanı aşağıdakilerden hangisidir?
a)geçmiş zaman 
b)gelecek zaman 
c) şimdiki zaman

8-‘Yatmak’’ fiilinin üçüncü çoğul kişisi aşağıdakilerden hangisidir ?
a)yatacaksınız 
b) yatıyorlar 
c) yatacağız 

9-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘de’’ nin yazımında yanlışlık yapılmıştır.
a)Kadıncağızın oğlu da kaybolmuş 
b)Düşünde öyle karar ver.
c)Bugün sen de bir gariplik var 

10-Aşağıdaki isimlerden hangisi her zaman büyük harfle başlayarak yazılır?
‘Danimarka ,Kalem,Öğretmen,Sınıf,Karabük,Karadeniz,Salı,Matematik’’
a) 3 
b) 4 
c) 5 

11.”Atatürk yurdumuzu düşmanlardan kurtardı.”cümlesinde yüklem hangisidir?
a)düşman 
b)kurtardı 
c)Atatürk 

12.Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi zıt anlamlıdır?
a) büyük-küçük
b)elma-armut 
c)siyah-kara

13.Aşağıdaki kelimelerden hangisi birleşik kelimedir?
a) Kitapçı 
b) Başbakan 
c)Kalemlik 

14.Aşağıda kökleri aynı olan kelimeye getirilen eklerden hangisi yapım ekidir?
a) şekerlik 
b) şekerde 
c) şekerler

15.”Okulu “ sözcüğü ismin hangi halindedir?
a) –e hali
b) –de hali 
c) –i hali 

16.Tek ve belli bir varlığa verilen isme ne denir?
a) cins isim 
b)bileşik isim 
c)özel isim 

17.Aşağıda hangi şıkta kalın ünlü harfler verilmiştir?
a) a ı o u 
b) a ı o e 
c) e i o u 

18.Aşağıda hangi şıkta ince ünlü harfler verilmiştir?
a) a ı o u 
b) e i ü ö 
c) e a u ü 

19”Güzel yazıyı kim sevmez.” Cümlesinde hangi sözcük sıfattır?
a) Güzel 
b) yazıyı 
c)sevmez 

20.Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kök değildir?
a) dil 
b) yolcu 
c) ev

 

OPTİK FORM