İNTERAKTİF TESTLER


1. Kendileri ad olmadıkları halde adların yerine kullanılan kelimelere ne denir?
A) Fiil
B) Zamir
C) Sıfat
D) İsim

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir vardır?
A) Kim okumak ister?
B) Şu çiçek pek güzel.
C) Çocuğu gördünmü?
D) Bu Hikayeyi babm anlattı.

3. "Ben yarın işe gelmeyeceğim." cümlesindeki hangi kedlime isim yerine kullanılmıştır?
A) yarın
B) okula
C) gelmeyeceğim
D) ben

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri yoktur?
A) Elif'in yazısını beğeniyorum
B) O'nu niçin aramadınız?
C) Biri seni sordu.
D) Bu kalem sizin değilmi?

5. "Bunu babama aldım." cümlesindeki hangi kelime,bir varlık adının yerine kullanılmıştır?
A) bunu
B) babama
C) aldım
D) hiçbiri

 

6. Zamirlerden için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Çoğul eki alabilirler.
B) Daima tekil olurlar.
C) Adların tüm görevlerini yaparlar.
D) Ad durumlarına girerler.

7. "Onlar dün okula gitmediler." cümlesinde hangi kelime birkaç kişinin adı yerine kullanılmıştır?
A) dün
B) okula
C) onlar
D) gitmediler

8. "Kimi" sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde zamir olarak kullanılmıştır?
A) Kimi kuşlar güzel öter.
B) Kimi günler yürüyüşe çıkıyorum.
C) Kimi salgınlar tehlikelidir.
D) Kimi bulamadığını söylemedi.

9. "Ben sizin Ankara'da komşunuzdum." cümlesinde kaç kelime kişi adı yerine kullanılmıştır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

10. Aşağıdaki sözcük gruplarından hangisinin tamamı zamirden oluşmuştur?
A) Ben- güzel-çiçek
B) Siz-onlar-ile
C) biz-herkes-kimse
D) Sular-yüz-çünkü

11. "İki saattir bizde onu arıyoruz." cümlesinde hangi kelimeler isimlerin yerine kullanılmıştır?
A) iki - biz
B) iki - onu
C) saatir - onu
D) biz – onu

12. "Bu biraz pahalı, şunu alalım." cümlesindeki "bu" sözcüğü aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşaret sıfatı
B) Kişi zamiri
C) Gösterme zamiri
D) Belgisiz zamir

13. "Masadaki pastayı kim yedi" cümlesindeki hangi kelime, insan isminin yerine kullanılmıştır?
A) masadaki
B) pasatayı
C) kim
D) yedi

14. "Tavşanlar yokuş aşağı zor inerler." cümlesindeki "Tavşanlar" kelimesi yerine, aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir?
A) sen
B) o
C) biz
D) onlar

15. "Ahmet,Ayşe ve Serap'a kendisini affetmelerini söyledi." cümlesindeki "kendisini" kelimesi hangi kelimenin yerine kullanılmıştır?
A) Ahmet
B) Ayşe
C) Serap
D) Söyledi

16. Aşağıdakilerden hangisi bir isimin yerine kullanılamaz?
A) Mavi
B) Hangisi
C) Birkaçı
D) Bazıları

17. Aşağıdaki zamirlerden hangisi birden fazla kişiyi belirtir?
A) Şu
B) Siz
C) O
D) Kendim

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmıştır?
A) Baban yeni görevine başladımı?
B) Tatilde nereye gideceksiniz?
C) Hangi okulda okuyorsunuz?
D) Gezmeyi çok mu seviyorsunuz?

19. Aşağıdaki zamirlerden hangisi ismin -e halindedir?
A) beni
B) bende
C) bana
D) benden

20. "..........,annesini çok sever." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangisi gelebilir?
A) O
B) Ben
C) Sen
D) Biz

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER