ANA SAYFAYA GİT

1 / 10
 1. Kulak sağlığımızı korumak için hangisini yapmamalıyız? 

   Yüksek sesli ortamlarda bulunmamalıyız. 

   Kulaklarımızı soğuktan korumalıyız. 

   Kulaklarımızı sert cisimlerle karıştırmalıyız.
 2. Sabah okula geldiğinde en iyi arkadaşının sesinin kısıldığını gören Mustafa, hangi duyu organı sayesinde bunu anlamıştır? 


   Kulak

   Dil

                             Göz
 3. Aşağıdakilerden hangisi kulağın görevidir?

   duyma 

   görme 

   dokunma
 4. Suyun altında yüzen Burç hangi duyu organını kullanamaz?

   göz  

   burun 

   kulak
 5. Aşağıdaki davranışlardan hangisi işitme duyu organımızın sağlığının bozulmasına neden olabilir?

   Yüksek sesle müzik dinlemek

   Sürekli şekerli besinler tüketmek

   Mevsim koşullarına uygun giyinmek
 6. I. Deri - Hissetme
  II. Burun - Tat alma
  III. Göz - Görme
  IV. Kulak - Koklama
  Yukarıdaki duyu organları ve görevleri eşleştirmelerden hangileri yanlıştır?

   I ve II

   II ve IV

   III ve IV
 7. Annem gece dışarıdaki gürültü yüzünden uyuyamamış.
  Annem hangi duyu organını kullanmıştır?

   Burun

   Kulak

   Göz
 8. Vücudumuzun dengesini hangi organımız sağlar?

   Deri 

   Kulak

   Burun
 9. Duyu organı ve görev eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? 
   Kulak - Koklama 

   Dil - Tatma 

   Deri – Dokunma
 10. I – Dil
  II – …….
  III – Burun
  IV – Deri
  V – …….
  Yukarıda beş duyu organımız yazılırken iki tanesi unutulmuştur. Hangisi, yazılması gereken duyu organ adlarından biri değildir?

   Göz

   Kulak

   Parmak