ANA SAYFAYA GİT

1 / 10
 1. Toplumu oluşturan en küçük yapıtaşı hangisidir?

   Okul
   Aile
   Anne
 2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

   Anne baba ve kardeşlerden oluşan aileye çekirdek aile denir.
   Alt komşumuz Eren Amca da bizim aileden sayılır.
   Anne, baba, kardeş, büyükanne ve büyükbabadan oluşan aile geniş ailedir.
 3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

   Ailede bireyler birbiriyle zaman geçirmekten mutlu olurlar.
   Ailede işler yardımlaşarak yapılmalıdır.
   Anneannesiyle yaşayan Başak’ın çekirdek ailesi vardır.
 4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

   Ailede mutluluk ve huzur olmasa da olur.
   Herkesin ailesi kendisi için özeldir.
   Bir aile en az iki kişiden oluşur.
 5. “Anne baba ve kardeşlerden oluşan aileye ………………………………aile denir. ” Cümlesini tamamlayan sözcük hangisidir?

   Büyük
   Geniş
   Çekirdek
 6. “Büyükanne ve büyük babanın da içerisinde olan aileye ……………………………… aile denir. ” Cümlesini tamamlayan sözcük hangisidir?

   Küçük
   Geniş
   Çekirdek
 7. ”Ailede bireyler birbirlerine ……………………………… etmelidir. ” Cümlesini tamamlayan sözcük hangisidir?

   yardım
   dedi kodu
   terbiye
 8. “Anne, baba ve bir kardeşi olan Eren’in …………………………… kişilik bir çekirdek ailesi vardır. ” Cümlesini tamamlayan sözcük hangisidir?

   üç
   dört
   beş
 9. “Ailede birlik, beraberlik, saygı ve sevgi varsa ……………………… bir aile ortamı var demektir. ” Cümlesini tamamlayan sözcük hangisidir?

   huzurlu
   mutsuz
   umutsuz
 10. “Çocuklar aileleriyle birlikte  mutlu ve huzurlu bir ……………… yaşamak ister. ” Cümlesini tamamlayan sözcük hangisidir?

   şehirde
   mahallede
   yuvada