ANA SAYFAYA GİT

1 / 10
 1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

   Aile bireyleri arasında da sorun olabilir.
   Sorunlarımızı konuşarak çözmeliyiz.
   Başarılı insanlar birbirleriyle sorun yaşamazlar.
 2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

   Her türlü sorun konuşularak çözülebilir.
   Sorunlar tartışılarak çözülür.
   Sorunlarımızı tartışarak çözemiyorsak kavga edebiliriz.
 3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

   Sorunların çözümünde bir çok yöntem kullanabiliriz.
   Sorunlarımıza yönelik çözüm yolları bulmalıyız.
   Sorunlarımızı asla tek başımıza çözemeyiz.
 4. “Her ortamda anlaşmazlıklar olduğu gibi ………………………… ortamında  da anlaşmazlık olabilir. ” Cümlesini tamamlayan sözcük hangisidir?

   aile
   savaş
   gavga
 5. “Sorunlarımızı………………………………………  ortak bir çözüm yolu bulup çözeriz. ” Cümlesini tamamlayan sözcük hangisidir?

   dövüşerek
   savaşarak
   konuşarak
 6. “Kardeşler arasında da ……………………………………… yaşanabilir. ” Cümlesini tamamlayan sözcük hangisidir?

   dostluk
   anlaşmazlık
   konuşma
 7. “Sorunlarımızı aramızda çözemiyorsak aile ……………………… yardım alabiliriz. ” Cümlesini tamamlayan sözcük hangisidir?

   büyüklerinden
   doktorundan
   albümünden
 8. “Bir birimize karşı ……………………… ve hoş görülü olursak, daha az sorun yaşarız. ” Cümlesini tamamlayan sözcük hangisidir?

   sabırsız
   umursamaz
   saygılı
 9. “Sorunlarımızın çözümüne yönelik ………………………… çözüm yolunu bulmalıyız. ” Cümlesini tamamlayan sözcük hangisidir?

   en kolay
   en doğru
   en karmaşık
 10. “Ailede herkes üzerine düşen görev ve ………………………………… yerine getirirse pek sorunla karşılaşılmaz. ” Cümlesini tamamlayan sözcük hangisidir?

   sorumlulukları
   konuşmaları
   işleri