ANA SAYFAYA GİT

1 / 10
 1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

   Konuşmadan isteklerimizi anlatamayız.
   İletişim kurabilmek için mutlaka konuşmalıyız.
   El vücut ve yüz ifadelerini kullanarak ta iletişim kurabiliriz.
 2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

   Birçok iletişim kurma yolları vardır.
   Birbirimizle sözsüz iletişim kurabiliriz.
   Uzaktaki biriyle iletişim kurarken sözsüz iletişimi kullanırız.
 3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

   Birine gülümsediğimizde  ona olan kızgınlığımızı gösteririz.
   Birçok duygumuzu karşımızdakilere konuşmadanda aktarabiliriz.
   Bazı zamanlar hiç konuşmamamız gerekebilir bu durumda iletişim kuramayız.
 4. “Hiç konuşmadan da duygu ve ………………………………………… karşımızdakine aktarabiliriz.” Cümlesini tamamlayan sözcük hangisidir?

   düşüncelerimizi
   hislerimizi
   sözümüzü
 5. “Bir gülümseme, bir el hareketi, bir bakış çok şey anlatabilir buna ………………………………………… denir.” Cümlesini tamamlayan sözcük hangisidir?

   sözlü iletişim
   sözsüz iletişim
   hareketsiz iletişim
 6. “Çok uzaktaki bir arkadaşımızın bir el ………………………………………… ile bizi yanına çağırdığını anlayabiliriz.” Cümlesini tamamlayan sözcük hangisidir?

   sözü
   birliği
   hareketi
 7. “Birbirimizle ………………………………………… iletişim kurabiliriz.” Cümlesini tamamlayan sözcük hangisidir?

   konuşarak
   televizyon ile
   gazete ile
 8. “Camdan dışarı bakarken oynayan arkadaşlarımızın ………………………………………… ne konuştuklarını tahmin edebiliriz.” Cümlesini tamamlayan sözcük hangisidir?

   seslerinden
   hareketlerinden
   oyunlarından
 9. Aşağıdaki iletişim araçlarından hangisi diğerlerine göre daha özeldir?

   Gazete
   Radyo
   Telefon
 10. En gelişmiş iletişim aracı aşağıdakilerden hangisidir?

   Televizyon
   Bilgisayar
   Telefon