ANA SAYFAYA GİT

1 / 20
 1. “15 + 15 + 15 + 15” işleminin çarpma işlemi biçiminde yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
   15 x 15
   4 x 15
   15 x 1
 2. 38 x 100 = ? işleminin sonucu kaçtır?
   3800
   380
   3800
 3. 27 x 52 = ? işleminin sonucu kaçtır?
   1402
   1403
   1404
 4. “4 tane 8” ile “7 tane 3’ün” toplamı kaç eder?
   52
   53
   54
 5. Bir basamaklı en büyük sayı ile iki basamaklı en büyük çift sayının çarpımı kaçtır?
   999
   998
   882
 6. Saatte 90 km hızla giden bir otomobil, 7 saatte kaç km yol gider?
   630
   610
   540
 7. Günde 25 sayfa hikâye okuyan bir öğrenci bir ayda kaç sayfa hikâye okur?
   730
   750
   770
 8. Yiğit kumbarasına haftada 8 TL atıyor. Yiğit bir senede kaç TL para biriktirir?
   366
   406
   416
 9. Ben 34 kg geliyorum. Annemin ağırlığı benim ağırlığımın 2 katından 5 kg daha hafiftir. Buna göre annemin ağırlığı kaç kg dır?
   63
   64
   65
 10. “Yetmiş iki çarpı sekiz eşittir beş yüz yetmiş altı.” Biçiminde okunan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
   72 x 576 = 8
   72 x 8 = 576
   576 : 12 = 58
 11. “70 x 10” işleminin sonucunun sondan kaç basamağı 0’dır?
   1
   2
   3
 12. Kerim’in 17 bilyesi vardır. Murat’ın bilye sayısı Kerim’in bilye sayısının 4 katı olduğuna göre Murat’ın kaç bilyesi vardır?
   52
   64
   68
 13. 345 sayısının rakamları toplamının 15 katı kaç eder?
   180
   160
   150
 14. Üç basamaklı, rakamları farklı en küçük sayının 7 katı kaç eder?
   712
   714
   716
 15. Üç basamaklı, rakamları farklı en küçük tek sayı, rakamları toplamı ile çarpılıyor. Sonuç kaç olur?
   402
   410
   412
 16. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu 300’den küçük değildir?
   27 x 13
   18 x 14
   16 x 18
 17. “26” sayısından bir önce ve bir sonra gelen sayıların çarpımı kaç eder?
   525
   675
   725
 18. Bir doğal sayıyı “0” ile çarparsak çarpım kaç olur?
   Kendisi olur
   Bir olur
   Sıfır olur
 19. Aşağıda verilen işlemlerden hangisi yanlış yapılmıştır?
   55 x 0 = 55
   67 x 1 = 67
   14 x 10 = 140
 20. 36 cevizin 4 katının 163 fazlası kaç eder?
   300
   307
   310