Geometrik Şekiller Testi

ANA SAYFAYA GİT

1 / 20
 1. Ceren’in söylediği özellikler aşağıdakilerden hangisine ait olabilir?
  A) üçgen
  B) kare
  C) çember
   SEÇ
 2. “Üç kenarı ve üç açısı olan şekillere ………… denir.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
  A) üçgen
  B) kare
  C) çember
   SEÇ
 3. Aşağıdakilerden hangisinin köşesi yoktur?
  A) üçgen
  B) kare
  C) çember
   SEÇ
 4. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit olan şekil aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Dikdörtgen
  B) Üçgen
  C) Çember
   SEÇ
 5. Bir dikdörtgenler prizmasının yüzeylerinden kaç tanesi dört köşelidir?
  A) 4
  B) 5
  C) 6
   SEÇ
 6. Bir karede iki kenarın birleştiği yerde aşağıdakilerden hangisi oluşmaz?
  A) Açı
  B) Köşe
  C) Yüzey
   SEÇ
 7. Yukarıdaki şekillerden kaç tanesi 4 açılıdır?
  A) 2
  B) 3
  C) 4
   SEÇ
 8. Celal’in özelliklerini söylediği şekil aşağıdakilerden hangisidir?
  A) çember
  B) dikdörtgen
  C) üçgen
   SEÇ
 9. Bir kare prizmanın yüzeylerini kullanarak aşağıdaki geometrik şekillerden hangisini çizemeyiz?
  A) Kare
  B) Dikdörtgen
  C) Üçgen
   SEÇ
 10. Yandaki şekil bir küptür. Küpün yüzeylerini oluşturan geometrik şekil aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kare
  B) Dikdörtgen
  C) Üçgen
   SEÇ
 11. Aşağıdaki çocuklardan hangisinin söylediği yanlıştır?
  A) Berna; Üçgen prizmanın tabanını kullanarak bir üçgen çizebiliriz.
  B) Ceren; Küpün yüzeyleri 8 kareden oluşmuştur.
  C) Baran; Kare prizmanın tabanı ile kare çizebiliriz.
   SEÇ
 12. Aşağıdakilerden hangisini kullanarak bir daire çizemeyiz?
  A) Silindir
  B) Üçgen prizma
  C) Koni
   SEÇ
 13. Yukarıda verilenlerden kaç tanesinin üç köşesi ve üç açısı vardır?
  A) 2
  B) 3
  C) 4
   SEÇ
 14. Yukarıdaki şekil kaç tane üçgenden oluşmaktadır?
  A) 3
  B) 4
  C) 5
   SEÇ
 15. Yukarıdaki şekil kaç tane kareden oluşmaktadır?
  A) 8
  B) 6
  C) 5
   SEÇ
 16. Yukarıdaki şekil kaç tane üçgenden oluşmaktadır?
  A) 4
  B) 6
  C) 8
   SEÇ
 17. Yukarıdaki şekilde kaç tane değişik dikdörtgen vardır?
  A) 7
  B) 8
  C) 9
   SEÇ
 18. Bir üçgen prizmanın yüzeylerinden kaç tanesi dört köşelidir?
  A) 2
  B) 3
  C) 4
   SEÇ
 19. Dikdörtgenler prizmasını oluşturan geometrik şekiller aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kare
  B) Dikdörtgen
  C) Üçgen
   SEÇ
 20. Aşağıdaki geometrik şekillerden hangisinin açı ve kenar sayısı diğerlerinden farklıdır?
  A) Kare
  B) Dikdörtgen
  C) Üçgen
   SEÇ