ANA SAYFAYA GİT

1 / 20
 1. Ceren’in söylediği özellikler aşağıdakilerden hangisine ait olabilir?
   üçgen
   kare
   çember
 2. “Üç kenarı ve üç açısı olan şekillere ………… denir.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
   üçgen
   kare
   çember
 3. Aşağıdakilerden hangisinin köşesi yoktur?
   üçgen
   kare
   çember
 4. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit olan şekil aşağıdakilerden hangisidir?
   Dikdörtgen
   Üçgen
   Çember
 5. Bir dikdörtgenler prizmasının yüzeylerinden kaç tanesi dört köşelidir?
   4
   5
   6
 6. Bir karede iki kenarın birleştiği yerde aşağıdakilerden hangisi oluşmaz?
   Açı
   Köşe
   Yüzey
 7. Yukarıdaki şekillerden kaç tanesi 4 açılıdır?
   2
   3
   4
 8. Celal’in özelliklerini söylediği şekil aşağıdakilerden hangisidir?
   çember
   dikdörtgen
   üçgen
 9. Bir kare prizmanın yüzeylerini kullanarak aşağıdaki geometrik şekillerden hangisini çizemeyiz?
   Kare
   Dikdörtgen
   Üçgen
 10. Yandaki şekil bir küptür. Küpün yüzeylerini oluşturan geometrik şekil aşağıdakilerden hangisidir?
   Kare
   Dikdörtgen
   Üçgen
 11. Aşağıdaki çocuklardan hangisinin söylediği yanlıştır?
   Berna; Üçgen prizmanın tabanını kullanarak bir üçgen çizebiliriz.
   Ceren; Küpün yüzeyleri 8 kareden oluşmuştur.
   Baran; Kare prizmanın tabanı ile kare çizebiliriz.
 12. Aşağıdakilerden hangisini kullanarak bir daire çizemeyiz?
   Silindir
   Üçgen prizma
   Koni
 13. Yukarıda verilenlerden kaç tanesinin üç köşesi ve üç açısı vardır?
   2
   3
   4
 14. Yukarıdaki şekil kaç tane üçgenden oluşmaktadır?
   3
   4
   5
 15. Yukarıdaki şekil kaç tane kareden oluşmaktadır?
   8
   6
   5
 16. Yukarıdaki şekil kaç tane üçgenden oluşmaktadır?
   4
   6
   8
 17. Yukarıdaki şekilde kaç tane değişik dikdörtgen vardır?
   7
   8
   9
 18. Bir üçgen prizmanın yüzeylerinden kaç tanesi dört köşelidir?
   2
   3
   4
 19. Dikdörtgenler prizmasını oluşturan geometrik şekiller aşağıdakilerden hangisidir?
   Kare
   Dikdörtgen
   Üçgen
 20. Aşağıdaki geometrik şekillerden hangisinin açı ve kenar sayısı diğerlerinden farklıdır?
   Kare
   Dikdörtgen
   Üçgen